Uudised

The conference takes place on 27th and 28th October 2022 at the University of Tartu Library. The deadline for sending abstracts is 15 August 2022.
Eesti merevägi annetas Eesti sõjamuuseumile admiral Johan Pitkale kuulunud maailmakuulsa Vene meistri valmistatud kaheksaosalise hõbeserviisi, mille aja- ja kultuuriloolist väärtust kokku ei olegi võimalik rahas hinnata.
Kümnes Eesti sõjaajaloo aastaraamat sisaldab 2018. aastal peetud Eesti sõjamuuseumi ja kaitseväe ühendatud õppeasutuste sõjaajalookonverentsi „Minevik, sõjamehe teejuht? Kogemus, ajalugu ja teooria sõjalises ettevalmistuses“ ettekannete põhjal kirjutatud ja eesti keelde tõlgitud artiklid. Kirjutised pakuvad rohkesti tuge väitele, et sõjaväelises hariduses on sõjaajaloo õppimisel lisaks teadmiste omandamisest ja vaimsest pingutusest tõusvale tulule ka praktiline väärtus.
Uudiste arhiiv
Otsi