Eesti Sõjamuuseum

Hendrik Sepa preemia

Hendrik Sepp (1888–1943) oli Tartu Ülikooli Eesti ja Põhjamaade ajaloo professor, akadeemik, rohkem kui 300 ajaloo-alase kirjutise autor. Tema peamised uurimisvaldkonnad olid Liivi sõjale järgnenud sõdade ajajärk ja Põhjasõda, kuid ta kirjutas palju ka majandus-, kultuuri- ja sotsiaalajaloost. Sepa kaalukaim teadustöö oli doktoriväitekiri „Narva piiramine ja lahing a. 1700“.

Silmapaistva sõjaajaloolase Hendrik Sepa nimelise preemiaga väärtustatakse ja tunnustakse Eesti sõjaajaloo süvateaduslikku uurimist alates muinasajast kuni tänapäevani.  Alates 2013. aastast annab muuseum välja kuni 3000 eurose preemia eelnenud kalendriaasta jooksul trükist ilmunud Eesti sõjaajaloo publikatsiooni autorile või autorite kollektiivile. Laureaat kuulutatakse välja Eesti sõjamuuseumis sõjaajaloo aastakonverentsil.

Kandideerimiseks tuleb esitada digiallkirjastatud taotlus Eesti sõjamuuseumile e-posti aadressil info(at)esm.ee. Taotluses tuleb märkida publikatsiooni pealkiri, ilmumise aeg ja koht ning autori(te) andmed. Taotluse võib saata ka lihtkirjaga aadressile Eesti sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum, Mõisa tee 1, 74001 Viimsi. 

2018. aasta preemia laureaat kuulutatakse välja 31. mail 2018 Eesti sõjamuuseumi sõjaajaloo aastakonverentsil. 

Üksikasjalik info Hendrik Sepa preemia kohta leiate statuudist

Foto autor Heinrich Riedel
Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum  Mõisa tee 1, 74001 Viimsi, Harju maakond
Telefon: +372 621 7410 / 621 7418  E-post: info(at)esm.ee
Avatud K-P 11-18, sõjatehnika angaar (Vehema tee 1a) maist oktoobrini R-P 11-18
Otsi