Hendrik Sepa preemia

Hendrik Sepp (1888–1943) oli Tartu Ülikooli Eesti ja Põhjamaade ajaloo professor, akadeemik, rohkem kui 300 ajaloo-alase kirjutise autor. Tema peamised uurimisvaldkonnad olid Liivi sõjale järgnenud sõdade ajajärk ja Põhjasõda, kuid ta kirjutas palju ka majandus-, kultuuri- ja sotsiaalajaloost. Sepa kaalukaim teadustöö oli doktoriväitekiri „Narva piiramine ja lahing a. 1700“.

Silmapaistva sõjaajaloolase Hendrik Sepa nimelise preemiaga väärtustatakse ja tunnustakse Eesti sõjaajaloo süvateaduslikku uurimist alates muinasajast kuni tänapäevani.  Alates 2013. aastast annavad kaitseministeerium ja Eesti sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum välja kuni 3000 eurose preemia eelnenud kalendriaasta jooksul trükist ilmunud Eesti sõjaajaloo publikatsiooni autorile või autorite kollektiivile. Preemia saajad kuulutatakse tavaliselt välja sõjamuuseumi teaduskonverentsil või Hendrik Sepa sünniaastapäeval 23. märtsil.

Kandideerimiseks tuleb esitada digiallkirjastatud taotlus Eesti sõjamuuseumile e-posti aadressil info(at)esm.ee. Taotluses tuleb märkida publikatsiooni pealkiri, ilmumise aeg ja koht ning autori(te) andmed. Taotluse võib saata ka lihtkirjaga aadressile Eesti sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum, Mõisa tee 1, 74001 Viimsi. 

Laureaadid:
2013 Andres Seene
2014 Tõnu Tannberg
2015 Tiit Noormets
2016 Margus Laidre
2017 Ain Krillo, Jaak Pihlak ja Mati Strauss
2018 Arto Oll
2019 Kalev Konso, Arto Oll, Peeter Kaasik
2020 Reigo Rosenthal, Mart Kuldkepp
2021 Igor Kopõtin, Endel Püüa
2022 Arto Oll, Reet Naber, Peeter Kaasik, Toivo Kikkas

2023. aasta preemia laureaadid tehakse teatavaks 26. oktoobril iga-aastasel Balti sõjaajaloo konverentsil Tartus.

Üksikasjaliku info Hendrik Sepa preemia kohta leiate statuudist

Foto autor Heinrich Riedel
Otsi