Uudised

Ilmus sõjaajaloo aastaraamat „Minevik – sõjamehe teejuht? Kogemus, ajalugu ja teooria sõjalises ettevalmistuses“ 31.05

Kümnes Eesti sõjaajaloo aastaraamat sisaldab 2018. aastal peetud Eesti sõjamuuseumi ja kaitseväe ühendatud õppeasutuste sõjaajalookonverentsi „Minevik, sõjamehe teejuht? Kogemus, ajalugu ja teooria sõjalises ettevalmistuses“ ettekannete põhjal kirjutatud ja eesti keelde tõlgitud artiklid. Kirjutised pakuvad rohkesti tuge väitele, et sõjaväelises hariduses on sõjaajaloo õppimisel lisaks teadmiste omandamisest ja vaimsest pingutusest tõusvale tulule ka praktiline väärtus.
Professor Clifford J. Rogers kirjutab: „Paljudes nüüdisaegsetes sõjavägedes ei ole isegi väga kõrged ülemad mitte kunagi näinud täiemõõdulist lahingut – ja isegi kui nad on seda näinud, siis üksnes kompaniitaseme ohvitseri perspektiivist. Seega, kui tarkus selle kohta, kuidas juhtida lahingus diviisi või korpust, rääkimatagi väliarmee või riigi või koalitsiooni sõjategevuse juhtimisest, ja seda eriti täiemõõdulises sõjas võrdsete vastaste vahel, peaks tulema ainult elukogemusest, siis ollakse paratamatult väga halvasti varustatud just siis, kui tarkust on kõige rohkem vaja. Kogu inimtegevuse paletist on just sõda niisugune, milles ainult üks viga maksab väga tõenäoliselt palju elusid ning võib mõjutada isegi terve rahva saatust. Sellest tuleneb, et sõjaväelistel juhtidel ei ole rohkem ega vähem kui moraalne kohustus otsida tarkust kogu ajaloost.“

Peale selle sisaldub neis artikleis palju kasulikke ideid selle kohta, kuidas mõtestada sõjaväelise hariduse olemust. Kogumik ei ole abiks mitte ainult sõjaajaloo rolli määratlemisel ohvitserihariduse osana, vaid pakub hulga võimalusi mõtisklusteks ajaloo kui niisuguse üle uurimisvaldkonnana.

Eesti sõjaajaloo aastaraamat on 2011. aastal asutatud eelretsenseeritav teaduskogumik, mida annavad välja Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum ja Tallinna Ülikooli Kirjastus. Kogumiku sihtgrupiks on sõjaajalooga tegelevad õpetlased nii Eestis kui ka välismaal ja laiem sõjaajaloohuviliste ring Eestis. Väljaande peatoimetaja on Toomas Hiio, 10. numbri toimetaja on Kaarel Piirimäe.

Raamatut saab osta Eesti sõjamuuseumist ja Tallinna Ülikooli Kirjastusest (s.h veebipoest).


Sisukord:

Kaarel Piirimäe
Saateks

Clifford J. Rogers
Miks peaksid elukutselised sõjaväelased õppima antiik- ja keskaja sõjaajalugu?

Aleksander Statiev
1799. aasta Alpide kampaania kui Vene mägisõjadoktriini lävepakk

Łukasz Przybyło
Sõjalise doktriini loomine ajalookogemuse alusel 20. sajandi Saksamaa, Prantsusmaa, Iisraeli ja USA näitel

Jörg Echternkamp
Millist minevikku sõdur vajab? Sõjaajalugu, ajalooharidus ja demokraatlik eetika tänapäeva Saksamaal

Tamir Libel
Ajaloolased oleviku teenistuses: ekspeditsioonivägede ohvitseride koolitamine. Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigi kogemused 1991–2008

Kaarel Piirimäe
Muutuv lahinguväli, kohanemine ja innovatsioon: Esimese maailmasõja õpikogemused

Steen Bornholdt Andersen
Kolm sissetungi Saaremaale: operatsioonid „Albion“ (1917), „Beowulf “ (1941) ja „Moonsund“ (1944)Otsi