Uudised

Eesti sõjamuuseum kogub materjali Eesti Vabariigi sõjandusajaloo kohta 03.03

Eesti sõjamuuseum koostab uut püsiekspositsiooni „Oma vägi“, mis käsitleb iseseisva Eesti riigikaitse ajalugu 1918-1940 ja alates 1991. aastast. Sellega seoses täiendab muuseum oma kogusid.

Eesti sõjamuuseum kutsub üles annetama iseseisva Eesti sõjaajalooga seotud esemeid, fotosid, mälestusi, märkmeid, dokumente jms. Oodatud on materjalid nii Kaitseväe ja Kaitseliidu taassünni ajast alates 1991. aastast kui ka kaugemast minevikust 1918-1940. Kogume ka esemeid ja dokumente sõjaväelaste saatuse kohta pärast 1940. aastat.

Sõjamuuseumi huvitavad kaitseväeteenistuse juurde kuuluvad esemed, nagu ohvitseride, allohvitseride ja ajateenijate varustustus, vormid, vormielemendid, meened, aga ka kodanikukaitset ning sõjaväe ja kaitseliidu igapäevaelu ja olmet puudutavad esemed. Kogume väljaõpet puudutavaid konspekte, õppematerjale, samuti õppuste käske, lahinguplaane, kaarte ja skeeme nii sõjaeelsest ajast kui 1990. aastatest. Otsime ka päevikuid, märkmeid ja mälestusi ning viime läbi intervjuusid. Suurt puudust tunneb Sõjamuuseum 1990. aastate Kaitseväe taassünni-aegsest foto- ja filmimaterjalist.

 Juhul, kui te ei soovi oma esemeid, fotosid ja teisi materjale muuseumile annetada, palume siiski võimalust need näitusele laenutada või luba valmistada koopiad.

Annetajaid täname sõjamuuseumi meenega!


 Kontakt ja info kogumisaktsiooni kohta:
 Marika Reintam, peavarahoidja (marika.reintam(at)esm.ee)
Tel: +372 621 7419
Kaarel Piirimäe, ekspositsiooni koostaja (kaarel.piirimae(at)esm.ee)

Otsi