Uudised

PRESSITEADE - Hendrik Sepa nimelise preemia konkurss 08.01

Kaitseministeerium ja sõjamuuseum annavad välja preemia parimale sõjaajaloolisele publikatsioonile

Kaitseministeerium ja Eesti sõjamuuseum kuulutavad välja 3000 euro suuruse preemia 2015. aasta parima Eesti sõjaajaloo alase publikatsiooni autorile või autorite kollektiivile.

Silmapaistva sõjaajaloolase Hendrik Sepa nimelise preemiaga väärtustatakse ja tunnustakse Eesti sõjaajaloo süvateaduslikku uurimist alates muinasajast kuni tänapäevani. Preemiale saavad kandideerida 2015. aastal avaldatud Eesti sõjaajalugu käsitlevate kirjutiste autorid.

Kandideerimiseks tuleb esitada kuni 30. jaanuarini digiallkirjastatud avaldus Eesti sõjamuuseumile e-posti teel aadressile info@esm.ee. Avalduses tuleb märkida publikatsiooni pealkiri, ilmumise aeg ja koht ning autori(te) andmed.

Publikatsioone hindab komisjon, kuhu kuuluvad ajaloolased Tiit Aleksejev, Margus Laidre, Tiit Noormets, Ago Pajur, Kaarel Piirimäe ja Tõnu Tannberg ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Martin Herem.

Preemia laureaat kuulutatakse välja Hendrik Sepa sünniaastapäeval, 23. märtsil 2016. Henrik Sepp (1888–1943) oli Tartu Ülikooli Eesti ja Põhjamaade ajaloo professor, akadeemik, rohkem kui 300 ajaloo-alase kirjutise autor. Tema peamised uurimisvaldkonnad olid Liivi sõjale järgnenud sõdade ajajärk ja Põhjasõda, kuid ta kirjutas palju ka majandus-, kultuuri- ja sotsiaalajaloost. Sepa kaalukaim teadustöö oli doktoriväitekiri „Narva piiramine ja lahing a. 1700“.

Hendrik Sepa nimelist preemiat antakse välja alates 2013. aastast, mil selle pälvis Andres Seene. Eelmisel aastal said preemia Tõnu Tannberg ja Tiit Noormets.

 

Lisainfo:

Kaarel Piirimäe

Tel: 56 577 105, kaarel.piirimae@esm.eeOtsi