Täna 80 aastat tagasi - sõjasuvi 1941 Eestis

1941. aasta Eestis: sõjamuuseumi veebi ajaloojoonealune

Sissejuhatus
Lisatud 28.06.21

Teine maailmasõda jõuab Eestisse

Eellugu I
Lisatud 28.06.21

Saksa sõjaplaanid ja väekoondised Eestis 1941. aasta suvel

Eellugu II
Lisatud: 05.07.21

Nõukogude Liidu sõjaplaanid ja väekoondised Eestis 1941. aastal

Eellugu III
Lisatud: 05.07.21

Saksa välksõda Eestis: mobiilsed eelüksused ja lahingugrupid Eesti vallutamisel

Eellugu IV
Lisatud: 05.07.21

Sõjaseisukord ja Punaarmee tagalakaitse. NKVD hävituspataljonid

Eellugu V
Lisatud: 06.07.21

Metsavennad ja Omakaitse

Eellugu VI
Lisatud 07.07.21

Wehrmacht ületab Eesti lõunapiiri

7. juuli 1941
Lisatud 07.07.21

Punaarmee loovutab Pärnu. Lahing Viljandi pärast

8. juuli 1941
Lisatud 08.07.21

Massimõrv Tartu vanglas. Kivisilla õhkulaskmine. Kokkupõrge Mudistes

9. juuli 1941
Lisatud 09.07.21

Sakslased jõuavad Tartusse. Sakslaste pealetungi takerdumine Kesk-Eestis. Lahingud Märjamaal ja Võisikul

10.–12. juuli 1941
Lisatud 13.07.21

Lahingud Märjamaa ja Põltsamaa ümbruses. Rinde stabiliseerumine

13.-15. juuli 1941
Lisatud 16.07.21

Kokkupõrked Kesk-Eestis ja Saksa vägede koondamine pealetungiks. Lahing Audru juures. Eestis võidelnud sõjavägede suurusest

16.-21. juuli 1941
Lisatud: 23.07.21

Sakslaste pealetung Kesk-Eestis. 11. laskurkorpuse sissepiiramine Ida-Eestis

22.–26. juuli 1941
Lisatud 29.07.21

Erna salga tegevusest 1941. aasta juuli lõpus ja augusti alguses Wehrmachti ja Punaarmee dokumentide järgi

29. juuli – 4. august 1941
Lisatud 05.08.21

Auriku Eestirand hukk

24. august 1941
Lisatud 27.08.21

Punaarmee 11. laskurkorpuse purustamine Ida-Eestis. Wehrmacht jõuab Kundas Soome laheni ja poolitab Punaarmee väed Eestis kahte ossa

27. juuli – 10. august 1941
Lisatud 04.09.21

XXVI armeekorpus vallutab Kirde-Eesti. Ettevalmistused Tallinna kaitsmiseks ja vallutamiseks

10.–20. august 1941
Lisatud: 18.10.2021

Lahing Tallinna pärast. Wehrmacht vallutab Lääne-Eesti

20. august – 4. september 1941
Lisatud: 28.01.2022

Lääne-Eesti saarte vallutamine 1941. aastal

September-oktoober 1941
Lisatud 14.07.2022

Suure väina dessant ja Muhu vallutamine

5.–16. september 1941
Lisatud: 19.07.22

Saaremaa vallutamine ja lahingud Sõrve poolsaarel

17. september – 6. oktoober 1941
Lisatud 21.12.2022

Lahingud Hiiumaal

12.–21. oktoober 1941
Lisatud: 28.02.2024

Osmussaar: dessant, mida ei tehtud

22. oktoober – 5. detsember 1941
Lisatud: 29.02.2024
Otsi