Uudised

Noored: digilahenduste üleküllus ei tee muuseumi ägedamaks 28.09

Eesti sõjamuuseumi poolt käesoleva aasta kevadel koolinoorte seas läbi viidud uuringust selgus, et nad ei oota muuseumidelt tingimata rohkete digilahenduste kasutamist, küll aga peavad oluliseks, et muuseumis saaks lisaks passiivsele vaatamisele-lugemisele-kuulamisele käed ise külge panna ja midagi põnevat teha.
Eesti sõjamuuseum korraldas 2023. aasta kevadel küsitluse, kus 13-20-aastastelt noortelt uuriti, millised muljed on neile jäänud sõjamuuseumi või mõne teise muuseumi külastusest. Selgus, et peaaegu kõik vastajad olid oma külastuskogemusega rahul. Muuseumilt ootavad noored korraga nii uusi teadmisi kui lõbusat ajaviidet.

Üks valdkond, mille kohta sõjamuuseum noorte arvamust teada soovis, oli digi- või IT-lahenduste kasutamine ekspositsioonis: kas neid peaks olema rohkem või vähem, mida peaksid IT-lahendused võimaldama jms. Noorte vastustest selgus, et IT-lahenduste üleküllus ei tee muuseumi nende arvates tingimata paremaks.

„Tundub, et digilahenduste vajadus noorte muuseumisse meelitamiseks on mõnevõrra ületähtsustatud,“ ütles Eesti sõjamuusemi direktor Hellar Lill tulemusi kommenteerides. „Muretseme muuseumides ehk liialt, et noortel on põnev ainult digimaailmas, aga noored ise peavad infotehnoloogiat enda ümber nii iseenesestmõistetavaks, et ei oska IT-lahenduste vajadust eraldi esile tõsta.“

Samas sooviksid noored muuseumis siiski näha rohkem liit- ja virtuaalreaalsuslahendusi. Samuti leitakse, et parema muuseumielamuse annab võimalus midagi ise teha, proovida või katsuda.

Sõjamuuseum arvestab ekspositsiooni kujundamisel uuringu tulemustega ja juba sel aastal valmiv teise maailmasõja sündmusi tutvustav väliekspositsioon muuseumi õuealal pakub külastajatele lisaks uudistamisele ka tegevust.

Uuring, mis viidi läbi Euroopa Liidu Horizon 2020 teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist kaasrahastatava projekti „Muuseumide Digiinkubaatorite Võrgustik“ (DOORS) alamprojekti „Eesti Sõjamuuseumi külastajakogemuse ja -kaasatuse uuendamine“ toel, koosnes veebiküsitlusest Eestis ja välismaal elavate kooliõpilaste hulgas ning fookusgruppide küsitlemisest. Veebiküsitlusele vastas kokku 449 noort ja fookusgruppides osales 40 noort Püünsi põhikoolist ja Viimsi gümnaasiumist.

Projekti eesmärk on muuta muuseumid noortele senisest populaarsemaks, kasvatada noorte külastajate osakaalu ja võtta muuseumis rohkem kasutusel tänapäevaseid IT-lahendusi. Valminud on e-publikatsioon, mis annab ülevaate projektis „DOORS“ osalenud muuseumide ja mäluasutuste erinevatest lähenemistest, kas ja kuidas juurutada ekspositsioonis IT-lahendusi.
  


Otsi