Eesti sõjamuuseumi teenuste hinnakiri

Ekskursioonid 
 • Giidituur Eesti sõjamuuseumi peamajas ja rasketehnika angaaris Viimsis:
  1 objekt 15 €
  2 objekti 35 €
  Ekskursiooni hinnale lisandub muuseumipileti hind iga külastaja kohta.
 • Ekskursioon muuseumi peahoones kestab ca 50 minutit, sõjatehnika angaaris ca 30 min.
 • Ekskursioon, mis hõlmab nii muuseumi peahoonet kui sõjatehnika angaari, kestab 1,5-2h, sh liikumine ühelt objektilt teisele.
 • Ekskursioon koos giidiga kaitseväe kalmistul 25 €/ grupp
 • Ekskursioon Kaitseväe akadeemia muuseumis on tasuta.
 • Ekskursioonigrupi suurus on kuni 20 inimest.
 • Ekskursioone pakume eesti, inglise, vene, soome ja saksa keeles.
 • Palume broneerida ekskursioonid, üritused ja ruumid vähemalt 3 tööpäeva ette kasutades broneerimisvormi.
 • Tellitud giidituuri saab tühistada kõige hiljem 12h enne selle toimumist. Hilisema teavitamise või ilmumata jätmise korral on Eesti sõjamuuseumil õigus esitada tuuri eest arve. Broneeri ekskursioon  


Saadaval on tasuta audiogiid eesti, inglise, vene ja soome keeles.

Haridusprogrammid ja sünnipäevad

Haridusprogrammi maksumus osaleja kohta 3 €
Sünnipäev sõjamuuseumis 2,5 h
6–12-aastastele lastele, osalejate arv kuni 15
70 €
Haridusprogrammide ja sünnipäevaprogrammi kohta leiate lisainfot siit.

Broneeri haridusprogramm
Broneeri sünnipäev 


         

Tasuta giiditeenus ja haridusprogrammid

 • Kaitseministeeriumi valitsemisala asutused ja Kaitseliit, nende töötajad ja ametnikud
 • kaitseväelased, ajateenijad ja kaitseväe veteranid
 • liitlasvägede esindajad ja veteranid
 • noored kotkad ja kodutütred
 • riigikaitseõpetaja kursusest osavõtjad
 • riigikaitseõpetuse valikaine kursuse õpilased
 • gruppi saatvad õpetajad ja rühmajuhid

Ruumide ja tehnika rent

Ruumide ja tehnika rendihinnad ja broneerimisvormi leiad siit.

Muud teenused
 • kopeerimine (A4)   0,50 € / lk
 • foto skaneerimine (kuni A4) 1 € / tk
Lisainfo tel 621 7410, 621 7418 või teenused(at)esm.ee.
Otsi