Uudised

PRESSITEADE 25.04

Hendrik Sepa preemia parima sõjaajaloolise publikatsiooni eest pälvisid Jaak Pihlak, Mati Strauss ja Ain Krillo teatmeteose „Eesti Vabaduse Risti kavalerid“ eest.
Täna alanud Eesti sõjamuuseumi rahvusvahelisel sõjaajaloo konverentsil „Rahvusväeosad I maailmasõjas – impeeriumide värbamispoliitikast iseseisvate rahvusriikide relvajõududeni“ anti üle Hendrik Sepa preemia parimale 2016. aastal ilmunud sõjaajalooalasele publikatsioonile mille koostajaks ja autoriks on Jaak Pihlak ning kaasautoriteks Mati Strauss ja Ain Krillo.

Aastatepikkuse uurimistöö tulemusel on teosesse koondatud 3126 Vabaduse Risti kavaleri elulood ja ülevaade Vabadusristidest.

2016. aastal kandideeris preemiale viis teost, lisaks preemiaga autasustatud teosele märgiti ära Liisi Esse „Eesti sõdurid Esimeses maailmasõjas: sõjakogemus ja selle sõjajärgne tähendus“ ning Mehis Helme „Militaarraudteed Eestis/Military Railways in Estonia“.

Hindamiskomisjoni esimehe dr. Kaarel Piirimäe sõnutsi oli 2016. aasta sõjaajaloo publikatsioonide seisukohast taas hea aasta: „Valikut oli raske teha, kuid komisjon pidas võidutöö puhul erakordseks töö mahtu. Tegemist on olulise ja usaldusväärse andmestikuga Vabadussõja ajaloo uurimiseks, millele saavad toetuda teised ajaloolased praegu ja tulevikus.“

Silmapaistva sõjaajaloolase Hendrik Sepa nimelise preemiaga väärtustatakse ja tunnustakse Eesti sõjaajaloo süvateaduslikku uurimist alates muinasajast kuni tänapäevani. Alates 2013. aastast annab muuseum välja kuni 3000-eurose preemia eelnenud kalendriaasta jooksul trükist ilmunud parima Eesti sõjaajaloo alase publikatsiooni autorile või autorite kollektiivile.

Sõjaajaloolane Hendrik Sepp (1888–1943) oli Tartu Ülikooli Eesti ja Põhjamaade ajaloo professor, akadeemik ja enam kui 300 ajaloo-alase kirjutise autor. Tema peamised uurimisvaldkonnad olid Liivi sõjale järgnenud sõdade ajajärk ja Põhjasõda. Sepa kaalukaim töö oli doktoriväitekiri „Narva piiramine ja lahing a. 1700“.

Eesti sõjamuuseumi ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasustuste koostöös korraldatud 8. rahvusvaheline sõjaajaloo aastakonverents toimub täna Viimsis Eesti sõjamuuseumis ja homme Tartus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes ning on pühendatud Eesti rahvusväeosade asutamise 100. aastapäevale. Konverentsil esinevad ettekannetega teadlased Eestist, Lätist, Leedust, Ukrainast, Kanadast, Hispaaniast, Itaaliast, Sloveeniast, Poolast ja Saksamaalt.

Lisainfo:

Konverentsi kava
Hellar Lill Tel 5033 729 hellar.lill@esm.ee

Otsi