Uudised

Näitus Eesti ja Poola suhetest aastatel 1918-1939 17.09

Alates 17. septembrist on Eesti sõjamuuseumis – kindral Laidoneri muuseumis avatud näitus, millega tähistatakse Poola taasiseseisvumise ja Eesti iseseisvumise 100. aastapäeva. Näituse „Eesti-Poola suhted 1918-1939: kajastusi Eesti arhiivivaramus” on Eestis säilinud allikmaterjalide alusel koostanud Eesti Riigiarhiivi meeskond: Tiit Noormets (materjalide ja tekstide valik), Einike Leppik (kujundus).
Alates 17. septembrist on Eesti sõjamuuseumis – kindral Laidoneri muuseumis avatud näitus, millega tähistatakse Poola taasiseseisvumise ja Eesti iseseisvumise 100. aastapäeva. Näituse „Eesti-Poola suhted 1918-1939: kajastusi Eesti arhiivivaramus” on Eestis säilinud allikmaterjalide alusel koostanud Eesti Riigiarhiivi meeskond: Tiit Noormets (materjalide ja tekstide valik), Einike Leppik (kujundus).

Ekspositsioonis on 11 stendi, mis kajastavad Poola ja Eesti vaheliste suhete eri aspekte aastatel 1918-1939.

Poolat ja Eestit ühendasid sõdadevahelisel ajal, sarnaselt praegusega, lähedased diplomaatilised, sõjalised, kultuuri- ja isikutevahelised sidemed. Nende sidemete üheks eredaks näiteks on aadlisoost poolatari Maria Kruszewska-Laidoneri ja sõjaeelse Eesti Kaitseväe ülemjuhataja kindral Johan Laidoneri abielu. Eesti sõjamuuseum, mis asub Laidoneride kunagises suvekodus Viimsi mõisas, on kahe riigi vaheliste suhete teemalise näituse eksponeerimiseks väga sümboolne asukoht.

Ühine juubeliaasta ühelt poolt kohustab meid tagasi vaatama, et teha kokkuvõte ühisest minevikust säilinud jälgede kohta, teisalt inspireerib jätkama koostööd juba mahamärgitud radadel. Usume, et kohtumine nende sidemete loojatega aastatest 1918-1939 võimaldab vaatajatel näha nii nende sidemete juuri kui tulevikuperspektiive.

Näitust jääb Eesti sõjamuuseumisse üles kuni septembri lõpuni.
Otsi