Uudised

Pressiteade 09.01

Sõjaajaloo alaste publikatsioonide konkurss Hendrik Sepa preemiale
Kaitseministeerium ja Eesti sõjamuuseum annavad välja 3000 euro suuruse preemia möödunud aasta parimale Eesti sõjaajaloo alase publikatsiooni autorile või autorite kollektiivile.

Silmapaistva sõjaajaloolase Hendrik Sepa nimelise preemia eesmärk on väärtustada ja tunnustada Eesti sõjaajaloo süvendatud ja teaduslikku uurimist alates muinasajast kuni tänapäevani.

Preemiale saavad kandideerida 2016. aastal avaldatud Eesti sõjaajalugu käsitlevate kirjutiste autorid, konkursile saab töid esitada kuni 30. jaanuarini.

Sõjaajaloo-alaste publikatsioonide hindamise komisjoni kuuluvad tänavu ajaloolased Priit Raudkivi, Margus Laidre, Tiit Noormets, Ago Pajur, Kaarel Piirimäe ja Tõnu Tannberg ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonelleitnant Enno Mõts.

Hendrik Sepp (1888–1943) oli Tartu Ülikooli Eesti ja Põhjamaade ajaloo professor, akadeemik, rohkem kui 300 ajaloo-alase kirjutise autor. Tema peamised uurimisvaldkonnad olid Liivi sõjale järgnenud sõdade ajajärk ja Põhjasõda, kuid ta kirjutas palju ka majandus-, kultuuri- ja sotsiaalajaloost. Sepa kaalukaim teadustöö oli doktoriväitekiri „Narva piiramine ja lahing a. 1700“.

Preemiat antakse välja alates 2013. aastast, mil selle pälvis Andres Seene. 2014. aastal võitsid preemia Tõnu Tannberg ja Tiit Noormets ning 2015. aastal Margus Laidre.

Preemia laureaat kuulutatakse välja sõjamuuseumi teaduskonverentsil, mis toimub 25. ja 26. aprillil 2017.

Digiallkirjaga taotlus preemiale kandideerimiseks tuleb esitada Eesti sõjamuuseumile aadressile info@esm.ee. Taotluse võib saata ka lihtkirjaga aadressile Eesti sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum, Mõisa tee 1, 74001 Viimsi. Taotluses tuleb märkida publikatsiooni pealkiri, ilmumise aeg ja koht ning autori(te) andmed. Taotluse saatmise viimane kuupäev on 30. jaanuar 2017 (digiallkirja või postitempli kuupäev).

Lisainfo:
Kaarel Piirimäe
5657 7105
kaarel.piirimae(at)esm.ee
Otsi