Uudised

Konkurss Hendrik Sepa sõjaajaloo preemiale 2021 11.01

Kaitseministeerium ja Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum kuulutavad välja konkursi Hendrik Sepa preemiale 2021. aasta parimale sõjaajaloost kirjutajale. 
Preemia antakse parimale 2021. aastal ilmunud Eesti sõjaajalugu käsitlevale uurimusele. 3000 euro suurune preemiafond jaguneb raamatupreemiaks ja artiklipreemiaks ning kandideerima oodatakse monograafiaid ja uurimistööde kogumikke kui ka teadusartikleid ja peatükke uurimistööde kogumikes. Artiklid ja peatükid peavad vastama Eesti Teadusinfosüsteemi klassifikatsioonile (klassifikaatorid 1.1.–1.3., 2.3., 3.1. ja 3.2., vt Eesti Teadusinfosüsteem etis.ee).

Raamatu või artikli preemiale esitamiseks tuleb saata Eesti sõjamuuseumile aadressil info@esm.ee hiljemalt 31. jaanuaril 2022 digiallkirjaga avaldus, kus on märgitud preemiale esitatava raamatu või artikli pealkiri, ilmumise aeg ja koht ning autori või autorite nimed.

Konkursile esitatud tööde hulgast valib 2021. aasta parima(d) sõjaajaloouurimuse(d) välja hindamiskomisjon, mille liikmete hulka kuuluvad ka eelmise aasta preemia laureaadid.
Preemia 2021. aasta laureaat või laureaadid kuulutatakse välja Hendrik Sepa 134. sünniaastapäeval 23. märtsil 2022.

Sõjaajaloolase Hendrik Sepa nimelise preemia eesmärk on väärtustada ja tunnustada Eesti sõjaajaloo süvendatud ja teaduslikku uurimist. Esimest korda anti preemia välja 2013. aastal, kui selle pälvis Andres Seene. Eelmisel aastal tunnustati parima monograafia preemiaga Igor Kopõtinit raamatu „Rahvuse kool: Eesti rahvusarmee ja vähemusrahvused aastatel 1918–1940“ eest ning Endel Püüat raamatu „Saarlased Nõukogude sõjaväebaasidel jalus 1939–1941“ eest. Parima artikli preemiat välja ei antud.

Hendrik Sepp (1888–1943) oli Tartu Ülikooli Eesti ja Põhjamaade ajaloo professor ning Eesti Teaduste Akadeemia liige. Ta avaldas üle 300 ajalooalase kirjutise, millest kaalukaim teadustöö oli 1930. aastal ilmunud monograafia „Narva piiramine ja lahing a. 1700“ (vt digiteerituna).

Preemia info ja statuut.

Üks eelmise aasta laureaatidest, Igor Kopõtin auhinda vastu võtmas.

Lisainfo:
Mari-Leen Tammela
Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi vanemteadur
mari-leen.tammela(at)esm.ee
Otsi