Uudised

Sõjamuuseumi ja Balti kaitsekolledži rahvusvaheline konverents mõtestas 1941. aasta suvesõda 27.09

21.-21. septembril Tartus toimunud Eesti sõjamuuseumi ja Balti kaitsekolledži rahvusvaheline sõjaajaloo konverents oli pühendatud 80 aasta möödumisele Teise maailmasõja lahingute Baltikumi jõudmisele ning tõi kokku tunnustatud ajaloolased ja sõjanduse eksperdid seitsmest riigist.
Konverentsi “War Summer 1941 in the Baltic Countries: Objectives, Strategies and Operations of the Opposing Sides, Results and Consequences” peaesineja oli professor Gerhard Ludwig Weinberg Ameerika Ühendriikidest – üks enim teise maailmasõja teemal kirjutanud ajaloolasi.

Konverentsi ettekanded tegelesid sõjategevusega, mis toimus 80 aastat tagasi Balti riikide pinnal nii strateegia kui ka taktika vaatepunktist. Teemade ringi kuulusid:
  1. Geopoliitilise situatsiooni mõju sõdivate poolte strateegiale Balti riikide territooriumil: eesmärgid, võimalused, takistused ja tulemused.
  2. Poliitilise ja sõjaväelise juhtkonna roll ja mõju 1941. aasta suvise kampaania ning Saksa okupatsiooni ajal.
  3. Sõjakunst ja operatsioonid: Wehrmachti pealetung ning Punaarmee ja Balti laevastiku taganemine; Läänemeri ja Soome laht sõjatsoonina 1941. aastal.
  4. Väe- ja relvaliikide koostöö kaitsel ja rünnakul: maa-, õhu- ja mereväe roll.
  5. Metsavendade roll ja irregulaarne sõjapidamine Baltimaades 1941. aastal.
  6. Propaganda ja sõja mälestamine; winning hearts and minds kõrvuti sõjapropaganda ja terroriga. Weltanschauungskrieg (maailmavaa(de)tesõda).
  7. Sõja mõju ühiskonnale: mobilisatsioon, inimeste ja materiaalse ressursi evakueerimine Nõukogude tagalasse.
Sõjamuuseumi jaoks oli tegu 12. Ja Balti kaitsekolledži jaoks 11. sellise konverentsiga. Traditsiooniline sõja-ajaloo konverents on esinduslikuim valdkondlik teadusüritus Balti riikides ja pälvib tähelepanu ka laiemalt.

Konverentsi ettekannete põhjal valmivad artiklid avaldatakse Eesti sõjamuuseumi ja Tallinna Ülikooli Kirjastuse koostöös ilmuvas eelretsenseeritavas Eesti sõjaajaloo aastaraamatus, mille sihtgrupiks on sõjaajalooga tegelevad õpetlased nii Eestis kui välismaal, aga ka laiem sõjaajaloohuviliste ring. 2021. aasta konverentsi aastaraamat ilmub nii eesti- kui inglisekeelsena.

Konverentsi koduleht.


Otsi