Uudised

Sõjamuuseum kutsub osalema sõjaajaloo publikatsioonide konkursil 31.01

Kaitseministeerium ja Eesti sõjamuuseum kuulutavad välja Hendrik Sepa nimelise 3000 eurose preemia möödunud aasta parimale Eesti sõjaajaloo publikatsiooni autorile.

Preemiale kandideerimiseks tuleb enne 28. veebruari 2018  edastada  Eesti sõjamuuseumi e-postile info@esm.ee digiallkirjastatud avaldus publikatsiooni pealkirja, ilmumise aja ja koha ning autori või autorite nimedega. Töö peab olema ilmunud 2017. aastal.

Silmapaistva sõjaajaloolase Hendrik Sepa nimelise preemia eesmärk on väärtustada ja tunnustada Eesti sõjaajaloo süvendatud ja teaduslikku uurimist alates muinasajast kuni tänapäevani.

Sõjaajaloo publikatsioone hakkab hindama komisjon, kuhu kuuluvad ajaloolased Tõnu Tannberg, Ago Pajur, Tiit Noormets, Priit Raudkivi, Jaak Pihlak ja Kaarel Piirimäe ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Enno Mõts.

Preemia laureaat kuulutatakse välja Eesti sõjamuuseumi ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste korraldataval konverentsil „Minevik, sõjamehe teejuht?“ 31. mail 2018 Tartus.

Hendrik Sepp (1888–1943) oli Tartu Ülikooli Eesti ja Põhjamaade ajaloo professor, akadeemik ja rohkem kui 300 ajalooteemalise kirjutise autor. Ta uuris peamiselt Liivi sõjale järgnenud sõdade ajajärku ja Põhjasõda, kuid avaldas kirjutisi ka majandus-, kultuuri- ja sotsiaalajaloost. Sepa kaalukaim teadustöö oli doktoriväitekiri „Narva piiramine ja lahing a. 1700“.

Preemiat antakse välja alates 2013. aastast, mil selle pälvis Andres Seene. 2014. aastal võitsid preemia Tõnu Tannberg ja Tiit Noormets, 2015. aastal Margus Laidre ning 2016. aastal Ain Krillo, Jaak Pihlak ja Mati Strauss.


Lisainfo:
Kaarel Piirimäe
kaarel.piirimae@esm.ee


Otsi