Ülevaade

Eesti Sõjamuuseum on kultuuri ja sõjaajaloo uurimiskeskus, mille suur osa tegevusest hõlmab lisaks eksponeerimisele sõjaajaloo pärandi kogumist, säilitamist ja uurimist. Muuseumi ülesandeks on Eesti sõjaajalooliste materjalide ja mälestuste kogumine ning muuseumis arvele võetud museaalide säilitamine, konserveerimine, restaureerimine.

Ajaloost


Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri Muuseumi kogud on uued kogud. Sõjamuuseum asutati 1919. aasta jaanuaris Eesti Vabadussõja ajal. Eesti Vabadussõja Muuseumi, mis hiljem nimetati ümber Sõjamuuseumiks, laialdased kogud hävitati 1940. aastal alanud rüüstamiste ja 1950. aastast alanud süstemaatiliste nõukogudemeelse hävistöö käigus. Vanadest kogudest jäid alles vaid vähesed esemed, mida säilitatakse nüüd Eesti Ajaloomuuseumi kogus. Suuremal hulgal on õnneks säilinud fotosid, mis asuvad Eesti Filmiarhiivis (vt Fotis).

Eesti taasiseseisvumise järel avati 1993. aastal Viimsis Vabadussõja aegse ülemjuhataja kindral Laidoneri muuseum.

Taastamine


Sõjamuuseum taastati 2001. aastal ja võeti üle Viimsis asunud Kindral Laidoneri Muuseum.
Sõjamuuseum on tänapäeval Eesti sõjaajaloo- ja pärandi koguja, säilitaja, uurija ja eksponeerija, Eesti kaitsejõudude ajaloo talletaja. Muuseumikogude täiendamisel peetakse silmas esemete, visuaalsete objektide, artefaktide seotust Eesti sõjaajalooga.

Sõjamuuseum kogub eesti sõjaajalooga seotud materjale. Huvitume materjalidest, mis aitaksid täiendada varasema perioodi sõjaajaloo väljapanekuid ja nõukogude perioodi väljapanekuid. Kogume ka Eesti sõjaajalooga seotud teiste maade materjale.

Loe lähemalt kogude kohta Aastaraamatust 2018.

Koguga tutvumine


Sõjamuuseumi kogusid digiteeritakse jooksvalt. Kasutage kogudest otsinguks Eesti Muuseumide Veebiväravat MuIS. Sõjamuuseumi kogude tähis on KLM.
Kui on spetsiifiline huvi kogus oleva museaali või arhivaaliga tutvumiseks, võta eelnevalt muuseumiga ühendust ja anna oma soovist teada.

Vastame päringutele 30 kalendripäeva jooksul.

Eesti Sõjamuuseumi - kindral Laidoneri muuseumi kogude poliitikaLiisi Ploom, peavarahoidja
e-post: liisi.ploom(at)esm.ee
Otsi