Uudised

Kaitseministeerium ja Eesti sõjamuuseum kuulutavad välja konkursi Hendrik Sepa sõjaajaloopreemiale 06.01

Preemia antakse parimale 2022. aastal ilmunud Eesti sõjaajalugu käsitlevale uurimusele. 3000 euro suurune preemiafond jaguneb raamatupreemiaks ja artiklipreemiaks ning kandideerima oodatakse monograafiaid ja uurimistööde kogumikke, samuti teadusartikleid ja peatükke uurimistööde kogumikes. Artiklid ja peatükid peavad vastama Eesti Teadusinfosüsteemi klassifikatsioonile (klassifikaatorid 1.1.–1.3., 2.3., 3.1. ja 3.2., vt Eesti Teadusinfosüsteem etis.ee).
Raamatu või artikli preemiale esitamiseks tuleb saata Eesti sõjamuuseumile aadressil info(at)esm.ee hiljemalt 31. jaanuaril digiallkirjaga avaldus, kus on märgitud preemiale esitatava raamatu või artikli pealkiri, ilmumise aeg ja koht ning autori või autorite nimed.

Konkursile esitatud tööde hulgast valib 2022. aasta parima(d) sõjaajaloouurimuse(d) välja hindamiskomisjon, mille liikmete hulka kuuluvad ka eelmise aasta preemia laureaadid. Preemia 2022. aasta laureaat või laureaadid kuulutatakse välja Hendrik Sepa 135. sünniaastapäeval 23. märtsil.

Sõjaajaloolase Hendrik Sepa nimelise preemia eesmärk on väärtustada ja tunnustada Eesti sõjaajaloo süvendatud ja teaduslikku uurimist. Esimest korda anti preemia välja 2013. aastal, kui selle pälvis Andres Seene. Eelmisel aastal tunnustati parima monograafia preemiaga Arto Olli ja Reet Naberit raamatu „Pagide pillutada. Kaptenmajor Bruno Linneberg: Eesti mereväeohvitser ja tema aeg“ eest. Artiklipreemia pälvisid Peeter Kaasik ajakirjas Akadeemia ilmunud artikli „„Võimuvaakum“ Lõuna-Eestis 1941. aasta sõjasuvel“ eest ja Toivo Kikkas ajakirjas Tuna ilmunud artikli „„Agentuurandmete põhjal on kindlaks tehtud...“ Eesti sõjaväeluure agentuurist Eesti Vabadussõjas 1919. aastal“ eest.

Hendrik Sepp (1888–1943) oli Tartu Ülikooli Eesti ja Põhjamaade ajaloo professor ning Eesti Teaduste Akadeemia liige. Ta avaldas üle 300 ajalooalase kirjutise, millest kaalukaim teadustöö oli 1930. aastal ilmunud monograafia „Narva piiramine ja lahing a. 1700“ (vt digiteerituna).

Preemia info ja statuut


Lisainfo:
Mari-Leen Tammela
Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi vanemteadur
mari-leen.tammela(at)esm.ee
Otsi