Uudised

Käivitus Eesti sõjamuuseumi uus EL Interreg Läänemere piirkonna rahastatud projekt BaMuR 24.11

22-23. novembril 2022 toimus Eesti sõjamuuseumi juhitava uue kaheaastase projekti „Läänemere riikide muuseumide kerksus: kerksad muuseumid ja mäluasutused kerksate ühiskondade jaoks Läänemere piirkonnas“ avakoosolek.

Projekti BaMuR (ingl. k. Baltic Museum Resilience: Resilient museums and memory institutions for resilient societies in the Baltic Sea Region) eesmärgiks on töötada välja lahendusi, mis tugevdavad kultuuri- ja mäluasutuste kerksust (resilience) koostöös antud valdkonna partneritega Eestist, Soomest, Rootsist, Leedust ja Poolast. Projekti käigus analüüsitakse ja võrreldakse partnerriikides koroonakriisi ja Ukraina sõja käigus toimunud muutusi kolme teema lõikes: töökorraldus, IKT-lahenduste juurutamine, külastajate ja klientideni jõudmine. Analüüsi tulemusena valmib koondülevaade juurutatud headest praktikatest (mida ka teised muuseumid piirkonnas saavad kasutada) ja projekti kaasatud muuseumites töötatakse välja ja rakendatakse temaatiline pilootprojekt.

Programmist saadav kasu Eesti sõjamuuseumile on võimalus muutuda kerksamaks, ehk kinnistada kahe kriisi (covid, Ukraina sõda) õppetunnid ja muudatused muuseumi töö põhiprotsessides, saada uusi mõtteid teiste riikide muuseumidelt ja olla niiviisi paremini valmis võimaliku tulevase kriisi ohjamiseks. Lisaks loodab Eesti sõjamuuseum omandada uusi teadmisi ja kogemusi teistest riikidest ning arendada valdkondlikku koostööd.

Projekti avakoosolekul Eesti sõjamuuseumis lepiti ühiselt koos projekti partneritega kokku täpsem tööplaan järgmisteks kuudeks. Avakoosolekul osalevad lisaks projekti partneritele ka seotud teised asutused ja organisatsioonid viiest riigist.

Projekt viiakse läbi perioodil 01.10.2022–30.09.2024 ning seda rahastab EL  Interreg Läänemere programm.


Otsi