SÕJAHAUDADE NIMEKIRI

Sõjahaudade nimekirja on kantud Eestis arvele võetud sõjahauad. Nimekiri sisaldab peamiselt Eesti kalmistutel säilinud Vabadussõjas võidelnute haudu ja II maailmasõjas langenute haudu, mis on nimekirja kantud ühishaudadena. Nimekirja koostamine jätkub, kuna suur osa sõjahaudu on veel leidmata, tuvastamata ja nimekirja kandmata. 
Sõjahaudade nimekirja pidamise korda reguleerib kaitseministri 02.08.2007 määrus nr 23 - https://www.riigiteataja.ee/akt/121042023003
Andmete täpsustamiseks, kommentaaride ja tagasiside andmiseks palume saata e-kiri aadressil info@esm.ee.
Otsi sõjahauda
#
Sõjahaua nimetus/isiku nimi
Aadress
Maakond
Vald
Otsi