Uudised

Loomekonkurss "Tunne riigikaitse ajalugu",  II osa 01.08

Eesti NATO Ühing koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja Eesti sõjamuuseumiga kuulutas 2018. aasta kevadel välja loomekonkursi “Tunne riigikaitse ajalugu”. Et pakkuda neile, kes kevadel ei jõudnud konkursil osaleda, võimalust konkursist osa võtta, avati konkursi II osa, mille lõpptähtaeg on 30. september.

Loomekonkurss ootab oma kodukohaga seotud mitmekesise orienteerumiskaardi valmimist. Konkursi eesmärgiks on panna inimesi mõtlema Eesti sõjaajaloo ja riigikaitsega seotud teemadele ning tutvustada kohalikke sõja- ja riigikaitse ajalooga seotud objekte ja mälestusmärke.

Loometöö tingimused

Ootame mitmekesiseid, informatiivseid ja põhjalikke orienteerumiskaarte. Võistlustöö peab kujutama Eesti sõja- ja riigikaitseajalooga seotud olulisi punkte (nt. mälestusmärgid jt. olulised sõja ja riigikaitsega seotud punktid). Punkte võib kaardistada nii paberile joonistades kui ka digitaalselt (nt. luua äpp, veebileht, vms). Julgustame osalejaid minema sõjamuusemitesse ja tegema koostööd asjatundjate/õpetajatega! Ootame töid kõikidelt Eestis elavatelt inimestelt, sõltumata vanusest, haridusest, rahvusest vms kriteeriumitest.

Tehtud tööd palume saata aadressile info@eata.ee hiljemalt 30. septembriks. Kui valminud töö on paberkandjal, siis palume esmalt pildistada tehtud töö ning saata foto ülalmainitud meiliaadressile. Saadetud piltide põhjal valitakse välja finaali pääsevad tööd ning seejärel palutakse autoril saata ka töö originaal. Palume töö juurde märkida autori nimi, vanus, linn ja kontakt (e-mail, telefoni nr) ning 4-5 lauseline kirjeldus töö kohta. Võitjad kuulutame välja aprilli lõpus.

Konkursi žüriisse kuuluvad Eesti NATO Ühingu tegevbüroo ja nõukogu liikmed, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Eesti Kaitseväe esindaja, riigikaitseõpetaja ja Eesti Sõjamuuseumi esindaja. Laekunud tööd jagatakse erinevatesse kategooriatesse, kus iga kategooria kolme parema töö autorid saavad auhinnaks külatuse Eesti Sõjamuuseumisse, raamatuid ning meeneid Eesti NATO Ühingult.

Sõjamuuseumite info: https://esap.ee/pealeht/
Kokkuvõte Eesti riigikaitse sündmustest 100 aasta jooksul SIIN 

Lisainfo: Erika Värimäe info@eata.ee


Otsi