Uudised

Sõjamuuseumi vanemteaduril Mari-Leen Tammelal valmis raamat riigivanem Jaan Teemantist 26.09

Jaan Teemanti 150. sünniaastapäeva tähistamise raames esitleti 24. septembril Eesti sõjamuuseumi vanemteaduri Mari-Leen Tammela monograafiat “Jaan Teemant. Biograafia”.
Neljakordne riigivanem ja mitme Riigikogu koosseisu liige, vandeadvokaat Jaan Teemant kuulub vaieldamatult omariikluse ehitajate põlvkonna tähtsamate isikute hulka. Tema teened on eriti hinnatavad õigusala arendamisel ja kujundamisel, mida ta tegi nii esimese vabariigi prokuröri ja advokatuuri juhina kui ka oma igapäevatöös advokaadina.

„Jaan Teemant kui riigitegelane ja kui inimene on seniajani tähelepanuväärselt vähetuntud. Ometi on ta olnud riigivanem sama palju kordi kui Jaan Tõnisson ja jääb selles osas alla ainult Konstantin Pätsile. Seega on vägagi sümboolne, et just nüüd, 150 aasta möödumisel Teemanti sünnist ja 90 aastat pärast tema viimast ametiaega riigivanemana, pääseb Teemant viimaks n-ö ajaloo varjudest valguse kätte,“ selgitas raamatu autor Mari-Leen Tammela. „Jääb üle ainult imestada, et Teemanti dramaatilistest pööretest tulvil elulugu pole seni mõne stsenaristi tähelepanu pälvinud. Biopici jaoks jaguks materjali rikkalikult,“ lisas ta.

Ajaloodoktor Mari-Leen Tammela töötab Eesti sõjamuuseumis – kindral Laidoneri muuseumis vanemteadurina. Ta tegeleb peamiselt kahe maailmasõja vahelise perioodi Eesti poliitilise ajaloo uurimisega ning on selles valdkonnas avaldanud ka mitmeid artikeid.

Käsikiri on valminud riigikantselei stipendiumi «Eesti riigijuhid 1918–1940/1944» toel. Raamatu andis välja rahvusarhiiv.


Otsi