Aastaraamat

Alates 2011. aastast avaldab Eesti Sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum koostöös Tallinna Ülikooli Kirjastusega Eesti sõjaajaloo aastaraamatut, mille sihtgrupiks on sõjaajalooga tegelevad õpetlased nii Eestis kui välismaal, aga ka laiem sõjaajaloohuviliste ring Eestis.

Eesti sõjaajaloo aastaraamat on eelretsenseeritav.

Eesti Sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum avaldas aastatel 2002–2007 jätkväljaannet Laidoneri muuseumi aastaraamat (numbrid 2001/1–2006/6). Viimase numbri tiitel oli Eesti Sõjamuuseumi - kindral Laidoneri Muuseumi aastaraamat.  
Otsi