Uudised

Hendrik Sepa preemia konkurss 2023. aasta parimale sõjaajaloost kirjutajale on avatud 29.12

Kaitseministeerium ja Eesti sõjamuuseum kutsuvad esitama kandidaate Hendrik Sepa preemiale, millega tunnustatakse Eesti parima 2023. aastal ilmunud sõjaajaloo alase kirjutise autorit.
3000 euro suurune preemiafond jaguneb raamatupreemiaks ja artiklipreemiaks ning kandideerima oodatakse monograafiaid ja uurimistööde kogumikke, teadusartikleid ja peatükke uurimistööde kogumikes. Artiklid ja peatükid peavad vastama Eesti Teadusinfosüsteemi klassifikatsioonile (klassifikaatorid 1.1.–1.3., 2.3., 3.1. ja 3.2., vt Eesti Teadusinfosüsteem etis.ee).

Raamatu või artikli preemiale esitamiseks tuleb digiallkirjaga avaldus saata Eesti sõjamuuseumile aadressil info(at)esm.ee hiljemalt 31. jaanuaril 2024. Avalduses peab olema märgitud preemiale esitatava raamatu või artikli pealkiri, ilmumise aeg ja koht ning autori või autorite nimed.

Konkursile esitatud tööde hulgast valib 2023. aasta parima(d) sõjaajaloouurimuse(d) välja hindamiskomisjon, mille liikmete hulka kuuluvad ka eelmise aasta preemia laureaadid.
Preemia laureaat või laureaadid kuulutatakse välja märtsis Hendrik Sepa sünniaastapäeva paiku.

Sõjaajaloolase Hendrik Sepa nimelise preemia eesmärk on väärtustada ja tunnustada Eesti sõjaajaloo süvendatud ja teaduslikku uurimist. Esimest korda anti preemia välja 2014. aastal, kui selle pälvis Andres Seene. Eelmisel aastal tunnustati parima monograafia preemiaga dr Ago Pajurit ja Toivo Kikkast raamatu „Ohvitseri päevaraamat. Ants Matsalo“ eest. Artiklipreemia pälvis Reigo Rosenthal ajakirjas Tuna ilmunud artikli „Tallinna 1944. aasta märtsipommitamine Punaarmee kaugtegevuslennuväe dokumentide valguses“ eest.

Hendrik Sepp (1888–1943) oli Tartu Ülikooli Eesti ja Põhjamaade ajaloo professor ning Eesti Teaduste Akadeemia liige. Ta avaldas üle 300 ajalooalase kirjutise, millest kaalukaim oli 1930. aastal ilmunud monograafia „Narva piiramine ja lahing a. 1700“ (vt digiteerituna).

Preemia info ja statuut.


Lisainfo:
Mari-Leen Tammela
Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi vanemteadur
mari-leen.tammela(at)esm.ee


Toivo Kikkas raamatupreemiat vastu võtmas. Temast vasakul Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill ja paremal komisjoni esimees Mari-Leen Tammela
Foto: Sandra Niinepuu
Otsi