Uudised

Sõjamuuseum pakub tööd digiteerimisspetsialistile 20.08

Sõjamuuseum ootab kuni 28. augustini kandideerima digiteerimisspetsialisti ametikohale. Digiteerimisspetsialist aitab parendada olemasolevaid ning piloteerida ja juurutada uusi digiteerimisvõtteid 
Töö on täiskohaga ja tähtajaline, rahastatud Interreg projekti „Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage: CD-ETA“ vahenditest ja kestab kuni 31.05.2019.

Vaatta töökuulutust siin.
Otsi