Uudised

Kaitseministeerium ja Eesti sõjamuuseum kuulutavad välja sõjaajaloo-alaste uurimuste konkursi 12.02

Kaitseministeerium ja Eesti sõjamuuseum annavad 3000 euro suuruse preemia 2019. aastal ilmunud parima Eesti sõjaajaloo-alase uurimuse autorile või autorite rühmale.

Preemiale kandideerija peab esitama 29. veebruariks (kaasa arvatud) Eesti sõjamuuseumile digiallkirjastatud avalduse aadressile info@esm.ee. Avalduses peab olema märgitud publikatsiooni pealkiri, ilmumise aeg ja koht ning autori(te) või koostaja(te) andmed. Hindamisele võetakse nii raamatuid (monograafiaid), kogumikke, ajakirjade erinumbreid kui ka artikleid ja raamatupeatükke. Artiklid ja peatükid peavad olema Eesti Teadusinfosüsteemis teaduspublikatsioonina tunnustatud klassifikaatoritega 1.1.–1.3. või 3.1.–3.2.

Sepa preemia hindamiskomisjoni kuuluvad ajaloolased Tõnu Tannberg, Ago Pajur, Priit Raudkivi ja Kaarel Piirimäe, Kaitseväe Akadeemia ülem kolonel Enno Mõts, ajakirja Akadeemia toimetaja Mart Orav ning 2018. aasta Sepa preemia võitjad Kalev Konso, Arto Oll ja Peeter Kaasik. Preemia laureaat kuulutatakse välja Hendrik Sepa sünniaastapäeval 23. märtsil 2020.

Sõjaajaloolase Hendrik Sepa nimelise preemia eesmärk on väärtustada ja tunnustada Eesti sõjaajaloo teaduslikku uurimist. Preemiale saavad kandideerida 2019. aastal trükis ilmunud ja Eesti sõjaajalugu käsitlevate raamatute, artiklite ning peatükkide autorid ja koostajad. Preemiat antakse välja seitsmendat korda. 2013. aastal avaldatuist tunnistati parimaks Andres Seene uurimus. Seejärel on preemia võitnud Tõnu Tannberg ja Tiit Noormets, Margus Laidre ning Ain Krillo, Jaak Pihlak ja Mati Strauss ning Arto Oll. Eelmisel aastal otsustas hindamiskomisjon jagada Hendrik Sepa preemia kolme autori vahel. Raamatupreemia pälvis Kalev Konso teose „Eesti kaitsevägi 100. Eesti kaitseväe ja väeosade sümbolid 1918-2018“ eest. Artiklipreemiad said Arto Oll uurimuse „Suurbritannia Venemaa-suunalise interventsioonipoliitika tagamaad ja Briti eskaadri saabumine Tallinna 1918. aastal“ ning Peeter Kaasik kirjutise „Sõda Bermondtiga: Eesti vaatenurk“ eest.

Hendrik Sepp (1888–1943) oli Tartu Ülikooli Eesti ja Põhjamaade ajaloo professor, akadeemik, enam kui 300 ajaloo-alase kirjutise autor. Tema peamised uurimisvaldkonnad olid Liivi sõda, sellele järgnenud sõdade ajajärk ja Põhjasõda, kuid ta avaldas kirjutisi ka majandus-, kultuuri- ja sotsiaalajaloost. Sepa kaalukaimaks teadustööks võib pidada doktoriväitekirja „Narva piiramine ja lahing a. 1700“.

Preemia statuut: https://esm.ee/uurimistoo/hendrik-sepa-preemia.

Lisaiinfo:

Kaarel Piirimäe

Tel. 56605453

e-post kaarel.piirimae@esm.ee


Otsi