Uudised

Kaitseväe akadeemia muuseumist Tartus sai sõjamuuseumi osa 09.01

Alates selle aasta algusest kuulub Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi koosseisus kaitseväe akadeemia muuseum Tartus, mille ekspositsioon keskendub Eesti kaitseväe, Kaitseliidu ja sõjalise hariduse ajaloo tutvustamisele.
Kaitseväe akadeemia muuseumi peamiseks ülesandeks jääb ka edaspidi õppetöö läbiviimise toetamine akadeemias. Muuseumi kogu sai osaks sõjamuuseumi kogust ja tehakse järk-järgult digiteerituna avalikkusele kättesaadavaks Eesti muuseumide infosüsteemis MuIS. Muuseumi kuraatorina alustas tööd Martin Beek.

Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill ütles, et kaitseväe akadeemia muuseumi liitmine sõjamuuseumiga viis lõpule kaitseministeeriumi valitsemisala museoloogia-alase tegevuse koondamise ühte kompetentsikeskusesse. Juba 2020. aastal sai sõjamuuseumi osaks Kaitseliidu ajalookogu.

“Sõjaajaloolise pärandi kogumine ja säilitamine toimub nüüd ühtsete põhimõtete alusel, samuti annab see võimaluse ekspositsiooni arendamiseks,“ ütles Lill.

Sõjamuuseumi direktor rõhutas, et lisaks sõjalise hariduse toetamisele on sõjamuuseumi uuel Tartu osakonnal jätkuvalt tähtis roll üldhariduses. „Nii ajaloo- kui riigikaitseõpetuse õpetajaid on väga oodatud õpilastega muuseumisse ekskursioonile ja tundi läbi viima,“ sõnas Lill, lisades, et töötatakse selle nimel, et kaitseväe akadeemia muuseumi edaspidi ka linnarahvale tuttavamaks ja avatumaks muuta.

1990. aastate alguses Kaitseliidu arhiivina alguse saanud muuseum tegutses 1998. aastast kuni 2021. aastani kaitseväe akadeemia alluvuses.

Muuseumi ekspositsioonis saab ülevaate mitmesugustest relvadest, aumärkidest, sümboolikast, sidetehnikast, lahingumoonast, pioneerivahenditest ja paljust muust, mida Eesti kaitsevägi ja Kaitseliit aja jooksul on kasutanud.

Kaitseväe akadeemia muuseumi Tartus kaitseväe akadeemia majas aadressil Riia 12 saab külastada etteteatamisel esmaspäevast neljapäevani kell 10.00-17.00 ja reedel 10.00-15.00. Muuseumi külastamine ja ekskursioonid on tasuta. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.

Tallinna piiril Viimsi mõisas, endises Eesti sõjavägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoneri suveresidentsis asuv Eesti sõjamuuseum on kaitseministeeriumi haldusalas tegutsev muuseum, mis on pühendatud Eesti ja eestlastega seotud sõdade ajaloo säilitamisele, uurimisele ja eksponeerimisele.


Otsi