Uudised

Sõjaajaloo uurimuste konkurss 20.12

Kaitseministeerium ja Eesti sõjamuuseum kuulutavad välja sõjaajaloo uurimuste konkursi

Kaitseministeerium ja Eesti sõjamuuseum autasustavad 3000 euro suuruse preemiaga 2018. aastal ilmunud parima Eesti sõjaajaloo uurimuse autorit või autorite kollektiivi. Konkursile saab esitada tänavu avaldatud ning Eesti sõjaajalugu käsitlevaid raamatuid (monograafiaid), kogumikke, ajakirjade erinumbreid kui ka artikleid ja raamatupeatükke.

Preemiale kandideerija peab esitama hiljemalt 31. jaanuariks Eesti sõjamuuseumile aadressile info@esm.ee digiallkirjastatud avalduse, milles peab sisalduma publikatsiooni pealkiri, ilmumise aeg ja koht ning autori(te) või koostaja(te) nimi või nimed.

 Konkursile esitatud artiklid ja peatükid peavad olema Eesti Teadusinfosüsteemis teaduspublikatsioonina tunnustatud klassifikaatoritega 1.1.–1.3., 2.3. või 3.1.–3.2.

 Uurimuste hindamiskomisjoni kuuluvad ajaloolased Tõnu Tannberg, Ago Pajur, Tiit Noormets, Priit Raudkivi ja Kaarel Piirimäe, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Enno Mõts ning eelmise Sepa preemia võitja Arto Oll.

Preemia laureaat kuulutatakse välja 29. mail 2019 Tartus Eesti sõjamuuseumi ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste korraldataval konverentsil „Vabadussõjad Kirde-Euroopas ja kaugemalgi“, mis on pühendatud Eesti Vabadussõja 100. aastapäevale.

Silmapaistva sõjaajaloolase Hendrik Sepa nimelise preemia eesmärk on väärtustada ja tunnustada Eesti sõjaajaloo süvendatud ja teaduslikku uurimist alates muinasajast kuni tänapäevani.

Preemiat antakse välja kuuendat korda, alates 2013. aastast on laureaatideks olnud Andres Seene, Tõnu Tannberg ja Tiit Noormets, Margus Laidre ning Ain Krillo, Jaak Pihlak ja Mati Strauss. Eelmisel aastal pälvis Sepa preemia Arto Oll monograafia „Kalev ja Lembit: Eesti allveelaevade lugu“ eest.

Hendrik Sepp (1888–1943) oli Tartu Ülikooli Eesti ja Põhjamaade ajaloo professor, akadeemik, rohkem kui 300 ajaloo-alase kirjutise autor. Tema peamised uurimisvaldkonnad olid Liivi sõjale järgnenud sõdade ajajärk ja Põhjasõda, kuid ta avaldas kirjutisi ka majandus-, kultuuri- ja sotsiaalajaloost. Sepa kaalukaim teadustöö oli doktoriväitekiri „Narva piiramine ja lahing a. 1700“.

Preemia statuut: https://esm.ee/uurimistoo/hendrik-sepa-preemia

Lisainfo:
Kaarel Piirimäe
+372 5660 5453
kaarel.piirimae(at)esm.eeOtsi