Autoriõigused

Autoriõigused


Kõik õigused kaitstud ©. Kogu selle veebilehe sisu ja disain (tekstid, pildid, videod, graafika, logod ja muud materjalid) on kaitstud Eesti sõjamuuseumi - kindral Laidoneri muuseumi autoriõiguse ja teiste intellektuaalomandi õigustega või kasutatakse neid vastava omaniku nõusolekul. Ükskõik, milliste elementide ilma Eesti sõjamuusuemi - kindral Laidoneri muuseumi kirjaliku loata kasutamine osaliselt või tervenisti, täielik või osaline reproduktsioon, levitamine ja modifitseerimine on keelatud.
Eesti sõjamuuseumi - kindral Laidoneri muuseumi veebilehel sisalduvad lingid ja viited teistele veebilehekülgedele või allikatele on loodud heas usus vaid informatiivsel eesmärgil.

Otsi