Toetused

Mittetulundusühingud ja sihtasutused võivad Eesti sõjamuuseumi kaudu taotleda riigieelarvest tegevus- või projektitoetust. Selleks peab nende tegevus või konkreetne projekt toetama Eesti sõjamuuseumi eesmärkide saavutamist sõja-ajaloolise pärandi säilitamisel või sõjahaudade kaitse alasel tegevusel.

Vastav taotlus tuleb esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna või paberil.
Laekunud taotlusi menetleb komisjon, kes teeb kaitseministrile ettepaneku rahalise toetuste andmise kohta. Otsuse allkirjastab kaitseminister, Eesti sõjamuuseum annab taotlusega seotud otsusest teada kirjalikult.

Eesti sõjamuuseum sõlmib toetuse saajaga riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu, milles on välja toodud tegevused või projekt koos eesmärkidega. Sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise leping avalikustatakse sõjamuuseumi kodulehel.

Kõik toetuse saajad on kohustatud esitama kirjaliku aruande rahalise toetuse kasutamise kohta.

Toetuste kord
Toetuse korra muutmine
Aruanne
Aruanne, lisa 3
Taotlus

Otsi