Toetused

Mittetulundusühingud ja sihtasutused võivad Eesti sõjamuuseumi kaudu taotleda riigieelarvest tegevus- või projektitoetust. Selleks peab nende tegevus või konkreetne projekt toetama Eesti sõjamuuseumi eesmärkide saavutamist sõjaajaloolise pärandi säilitamisel või sõjahaudade kaitse alasel tegevusel.

Vastav taotlus tuleb esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna või paberil.
Laekunud taotlusi menetleb komisjon, kes teeb sõjamuuseumi direktorile ettepaneku rahalise toetuste andmise kohta. Otsuse allkirjastab direktor, sõjamuuseum annab taotlusega seotud otsusest teada kirjalikult.

Eesti sõjamuuseum sõlmib toetuse saajaga riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu, milles on välja toodud tegevused või projekt koos eesmärkidega. Sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise leping avalikustatakse sõjamuuseumi kodulehel.

Kõik toetuse saajad on kohustatud esitama kirjaliku aruande rahalise toetuse kasutamise kohta.Sõjaajaloolise pärandi ja sõjahaudade kaitse valdkonna projektitoetuste lisakonkurss aastaks 2023


Eesti sõjamuuseum kuulutab välja lisakonkursi projektitoetuste taotlemiseks 2023. aastaks sõjaajaloolise pärandi ning sõjahaudade kaitse valdkonnas. Konkursi eelarve on 14 591 eurot. Taotlusi saab esitada kuni 5. juulini 2023. Enne taotluse esitamist palun tutvuge dokumendiga: Sõjaajaloolise pärandi ning sõjahaudade kaitse valdkonna toetamise tingimused ja kordToetuste kord

Dokumendid:Otsi