Nõukoda

Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi nõukoda on kaitseministrile nõuandev sõjaajaloo, riigikaitse ja museoloogia spetsialistidest koosnev töögrupp.

Nõukoja ülesandeks on osaleda muuseumi tegevuse, rahastamise põhimõtete ja arengu põhisuundade väljatöötamisel.

Esimees
Asko Kivinuk, kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja

Aseesimees
Tõnu-Andrus Tannberg, Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor, Rahvusarhiivi teadusdirektor, akadeemik, ajaloodoktor

Liikmed
  • Ago Pajur, Tartu Ülikooli Eesti ajaloo kaasprofessor, ajaloodoktor
  • Indrek Tarand, õpetaja, sõjamuuseumi direktor 2005-2009
  • Jaak Pihlak, Viljandi muuseumi direktor, ajaloomagister
  • Margus Kastehein, ettevõtja
  • Margus Laidre, diplomaat, ajaloodoktor
  • Peeter Tali, reservkolonel
  • Anu Rannaveski, kaitseressursside ameti peadirektor
  • Susan Lilleväli, kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakond, osakonnajuhataja 
Otsi