Nõukoda

Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi nõukoda on kaitseministrile nõuandev sõjaajaloo, riigikaitse ja museoloogia spetsialistidest koosnev töögrupp.

Nõukoja ülesandeks on osaleda muuseumi tegevuse, rahastamise põhimõtete ja arengu põhisuundade väljatöötamisel.

Esimees
Asko Kivinuk, kaitseministeeriumi õigus ja haldusküsimuste asekantsler

Aseesimees
Tõnu-Andrus Tannberg, Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor, Rahvusarhiivi teadusdirektor, akadeemik, ajaloodoktor

Liikmed
  • Ago Pajur, Tartu Ülikooli Eesti ajaloo kaasprofessor, ajaloodoktor
  • Indrek Tarand, õpetaja, sõjamuuseumi direktor 2005-2009
  • Jaak Pihlak, Viljandi muuseumi direktor, ajaloomagister
  • Margus Laidre, suursaadik, ajaloodoktor, Rootsi Kuningliku Sõjateaduse akadeemia liige
  • Peeter Tali, Riigikogu liige (Eesti 200)
  • Anu Rannaveski, kaitseressursside ameti peadirektor
  • Susan Lilleväli, kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsler
Otsi