Uudised

Sõjamuuseum ootab ettekandeid ja esinejaid sõjaajaloo konverentsile 21.01

19. - 20. aprillil toimub taas Eesti sõjamuuseumi poolt korraldatav sõjajaloo aastakonverents. Seekordse konverentsi teemaks on "Sõjavisioonid: kogemused, kujutlused ja prognoosid sõjast minevikus ja tänapäeval"

Kavandatav konverents käsitleb sõjavisioone ja tulevikunägemusi nii relvajõududes, riigikaitse- ja julgeolekuasutustes kui ka ühiskonnas laiemalt, uurides põhjusi, miks ühed relvajõud on olnud edukamad kui teised. Kuidas õppida ajaloost ja teha adekvaatseid prognoose? Mida on vaja toimivaks innovatsiooniks? Miks tuleb sõjaväelastel ja julgeolekuekspertidel õppida tsivilistidest visionääridelt, publitsistidelt, kirjanikelt ja futuristidelt?

Ootame ettekandeid ja paneeliettepanekuid järgmistel teemadel:

  • relvajõud ja minevikukogemuse arvestamine ajaloos, tänapäeval ja tulevikus
  • tulevikuprognoosid (sh ühiskonna ja tehnoloogia vallas) sõjanduses
  • tulevased sõjad publitsistikas, teaduses, kirjanduses ja kunstis
  • mineviku õppetunnid ja tulevikuprognoosid doktriiniloomes
  • tulevikuvisioonid sõjaväelises hariduses ja väljaõppes

Eesti Sõjamuuseum ootab 29. veebruariks 2016 ettekannete eelkokkuvõtteid (pikkusega kuni 4 000 tähemärki) inglise või eesti keeles aadressil conference@esm.ee. Paneeliettepanekud peavad sisaldama kõigi paneelis osalevate ettekannete eelkokkuvõtteid. Samuti palume saata lühikese elulookirjelduse koos ülevaatega senisest teadustööst. Ettekannete pikkus on 20 minutit. Konverentsi töökeelteks on inglise ja eesti keel. Eestikeelsed ettekanded tõlgitakse inglise keelde ja vastupidi. Ettekannetel põhinevad teadusartiklid avaldatakse 2017. aasta Eesti sõjaajaloo aastaraamatus. Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri Muuseum katab ettekandjate reisi- ja majutuskulud.

Konverentsi peaesinejaks on tänavu Prof. Martin van Creveld.

Kutse
Otsi