Soomusrong nr 7 "Wabadus"

Wabaduse teekond

28. novembril 2018 möödus sada aastat Eesti Vabadussõja algusest. Lahingute, väejuhtide ja kangelaste kõrval on ühest olulisemaist Eesti ajaloo sündmusest esile tõusnud kaks sümbolit: koolipoistest õppursõdurid ja soomusrongid.

Õppursõdurid on ajalooteadvusesse kirjutanud Albert Kivikas romaaniga „Nimed marmortahvlil“ ja 2002. aastal valminud Elmo Nüganeni samanimelise filmiga. Soomusrongidest ja nende rollist vabaduse saavutamisel on aga vähem räägitud.

Laiarööpmeline soomusrong nr. 1 Vabadussõja alguses.

Eesti Vabariigi ja Eesti Vabadussõja 100. aastapäeva tähistamiseks valmis juubeliaastal soomusrong nr. 7 „Wabadus“. Taasloodud soomusrong „Wabadus“ liikus 2019. aastal mööda kunagist lahinguteed ja jõudis ka mujale Eestisse. Wabaduse teekond jutustas Eesti vabaduse saavutamise lugu.

1918. aasta Vabadussõjas tegutses kuus laiarööpmelist ja viis kitsarööpmelist soomusrongi, kuid soomusrong nr 7 „Wabadus“ ei ole ühegi Vabadussõja-aegse rongi koopia.

Taasloodud soomusrongi koosseisu kuuluvad suurtükivagun, kuulipilduja vagun, dessantvagun, sanitaarvagun ja katteplatvormil asuv soomusauto „Estonia“. Näidisrongis on Vabadussõda ja soomusronge tutvustav näitus.

Soomusrong nr 7 „Wabadus“ ja sellel asuv näitus alustas oma teekonda 4. jaanuaril 2019 Kehrast. Sellel päeval möödus sada aastat otsustavast lahingust, millega peatati Tallinna poole suunduvad vaenlaste üksused. Soomusrongi teekond kunagisel rindejoonel lõppes 1. veebruaril 2019 Valgas. Pärast lahingutee marsruudi läbimist liikus soomusrong mööda olemasolevaid raudteid üle terve Eesti kuni 2019. aasta lõpuni. 

Ajaloolistest soomusrongidest ei ole säilinud peale fotode mitte midagi. Soomusrong „Wabadus“ on taasloodud ja ehitatud olemasolevast – samamoodi nagu soomusrongid sada aastat tagasi. Rongi liikumiseks kaasaegsel raudteedevõrgustikul on tagatud turva- ja ohutusnõuded.

Soomusrong nr 7 „Wabadus“ ja Wabaduse teekond sai teoks Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna, Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi, AS Operaili, AS Eesti Raudteede, Kultuuriministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Kaitseliidu, Tehnilise Järelevalve Ameti, mitmete teiste muuseumite, kohalike omavalitsuste ning entusiastide toel.

Soomusrongi sõiduplaan:

Rongi peatuspaikades aset leidvate kultuuriprogrammide kohta uuri lähemalt EV100 kodulehelt.

Otsi