Militaarpärandi tutvustamine Viimsis ja Ida-Virumaal

Projekt “Militaarpärandi tutvustamine Viimsis ja Ida-Virumaal”


Projekti “Militaarpärandi tutvustamine Viimsis ja Ida-Virumaal” (lühend MilHer, ingl. k. Promotion of military heritage in Ida-Virumaa and Viimsi) üldeesmärgiks on parandada Eesti elanike teadmisi II maailmasõja sündmustest Eestis, teha selle tundmaõppimise lihtsamaks ja põnevamaks, tuua rohkem inimesi sõjamuuseumidesse ning julgustada nii kohalikke kui väliskülalisi Kirde-Eestit avastama.

Projekti vahetuks eesmärgiks on koostada Viimsit ja Ida-Virumaad ühendav ajalooteekond, mis viib huvilise II MS Eestis toimunud sündmuste radadele ning selleks viiakse selleks läbi rida tegevusi:
  • turismimarsruudi koostamine ja avaldamine Eesti sõjamuuseumi ja Vaivara Sinimägede muuseumide kodulehtedel;
  • mitmekeelse militaarturismi trükise koostamine ja avaldamine;
  • II MS teemaliste ekspositsioonide väljatöötamine muuseumides, sh Vaivara Sinimägede muuseumi rändnäitus "Inimesed ja saatused" ning väliõppeala Eesti sõjamuuseumis Viimsis ja rasketehnika angaari täiendatud väljapanek;
  • kaks teabekioskit (lennuki IL-2 ja tanki T-34 kohta) ning T-34 ülesseadmine Vaivara Sinimägede muuseumis;
  • neli infotahvlit marsruudi külastuskohtades.

Projekti MilHer tegevusi viivad ellu Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum ja Vaivara Sinimägede muuseum perioodil 01.07.2023 – 31.12.2023 ning seda rahastab Eesti Euroopa Liidu välispiiri programm.
Estonian EU external border programme

Otsi