Liit- ja virtuaalreaalsuslahenduste väljaarendamine Eesti sõjamuuseumi püsiekspositsioonis


Projekti eesmärk on laiendada ESM praegust tootevalikut, arendades muuseumisse
mitmekülgsem ja atraktiivsem liit- ja virtuaalreaalsusel põhinev ekspositsioonilahendus, mis kutsub muuseumit senisest aktiivsemalt külastama laste- noorte- ja pereturismi kliendisegmenti Eestist, Lätist ja Soomest.

Projekti tulemustena on:
  • kaasajastatud ESM ekspositsioonilahendus välialal (soomusrong, T-34, soomuasuto) uute liit- ja virtuaalreaalsust kasutatavate komponentidega;
  • laiendatud ESM turundustegevusi, rõhudes senisest enam Interneti- ja sotsiaalmeediaturundusele ning ristturundusele;
  • tänu uuele turismitootele lisandub 20% uusi piletiostjaid.
  • kinnistunud ESM-i tuntus innovaatilise ja digilahendusi juurutava muuseumina, tõusnud teadlikkus sõjamuuseumist ja kasvanud külastushuvi siseriiklikult ja projekti välisturgudel
Projektiga on välja arendatud uus ja senisest kõrgema lisandväärtusega toode sõjamuuseumis, mida projekti tehnoloogiapartneril on võimalik edukalt müüa peamiselt sõja- ja militaarmuuseumitele välisriikides, aga ka siseneda “out-of-home entertainment” sektorisse, pakkudes sarnaseid lahendusi meelelahutuskeskustele.

Tegevust rahastakse Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Otsi