Läänemere riikide muuseumide kerksus: kerksad muuseumid ja mäluasutused kerksate ühiskondade jaoks Läänemere piirkonnas


Projekti „Läänemere riikide muuseumide kerksus: kerksad muuseumid ja mäluasutused kerksate ühiskondade jaoks Läänemere piirkonnas“ (lühend BaMuR, ingl. k. Baltic Museum Resilience: Resilient museums and memory institutions for resilient societies in the Baltic Sea Region) eesmärk on töötada välja lahendusi, mis tugevdavad kultuuri- ja mäluasutuste kerksust (resilience) koostöös antud valdkonna partneritega Eestist, Soomest, Rootsist, Leedust ja Poolast.

Projekti käigus analüüsitakse ja võrreldakse partnerriikides koroonakriisi ja Ukraina sõja käigus toimunud muutusi kolme teema lõikes: töökorraldus, IKT-lahenduste juurutamine, külastajate ja klientideni jõudmine. Analüüsi tulemusena valmib koondülevaade juurutatud headest praktikatest (mida ka teised muuseumid piirkonnas saavad kasutada) ja projekti kaasatud muuseumites töötatakse välja ja rakendatakse temaatiline pilootprojekt.

Programmist saadav kasu Eesti sõjamuuseumile on võimalus muutuda kerksamaks, ehk kinnistada kahe kriisi (koroona, Ukraina sõda) õppetunnid ja muudatused muuseumi töö põhiprotsessides, saada uusi mõtteid teiste riikide muuseumitelt – ja olla niiviisi paremini valmis uue, seni teadmata, kriisi ohjamiseks. Lisaks loodab Eesti sõjamuuseum omandada uusi teadmisi ja kogemusi teistest riikidest ning arendada valdkondlikku koostööd.

Projekt BaMuR viiakse läbi perioodil 01.10.2022 – 30.09.2024 ning seda rahastab EL Interreg Läänemere programm. Põhjalikuma info tegevuste, tulemuste, partnerite jm kohta leiab projekti veebilehelt.


Otsi