Loodus- ja kultuuripärandi ühine digiteerimine 2016-2021

          
Rahvusvaheline ühisprojekt kannab pealkirja "Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage: CD-ETA“. Eesmärgiks on toetada erinevate Euroopa piirkondade jätkusuutlikku arengut läbi parimatel praktikatel tugineva loodus- ja kultuuriväärtuste (natural and cultural heritage) digitaliseerimispoliitika väljatöötamist. Partnerid on seitsmest erinevast riigist:  Bulgaariast (juhtpartner), Rumeeniast, Kreekast, Hispaaniast, Itaaliast, Sloveeniast ja Eestist. 

Projekt toimub kahes faasis. Projekti esimeses pooles tutvuti erinevate riikide parimate digiteerimispraktikatega ning iga partner koostas oma piirkonna tegevuskava digiteerimistegevuste arendamiseks.
Projekti teises faasis monitoorivad projektipartnerid valminud tegevuskavasid. Eesti sõjamuusem viib läbi piltoottegevust 3D digiteerimisvõimaluste kaardistamiseks ning kasutuselevõtmiseks.

Projekti rahastab Interreg Europe.
Projekti ajakava: 2016-2021.

Rohkem infot projektist ning partneritest saab lugeda siit.

Projektijuht Anu Viltrop, anu.viltrop@esm.ee


Otsi