200 aastat Napoleoni sõjakäigust Venemaale ja selle mõju Läänemere maadele = Napoleonic Wars and the Baltic Sea Region: 200 years since French Invasion of Russia, Eesti sõjaajaloo aastaraamat = Estonian yearbook of military history, 3 (9) 2013, peatoimetaja Toomas Hiio, toimetaja Sandra Niinepuu (Tallinn-Viimsi: Eesti Sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum, Tallinna Ülikooli Kirjastus: 2013) *
 
Aastaraamatu number on pühendatud 1812. aasta Napoleoni Venemaa-sõjakäigu 200. aastapäevale. Aastaraamatus on artiklid Eesti, Soome ja Ameerika Ühendriikide ajaloolastelt, mis käsitlevad Napoleoni sõdade erinevaid aspekte Preisimaa välispoliitikast Vene teenetemärkideni ning Napoleoni sõjaretke logistikast selle sõjaretke kajastamiseni 19. sajandi esimese poole graafikas. Lisatud on Napoleoni sõdade veerandsajandi kronoloogiline ülevaade.
Aastaraamatu teise osa kolm artiklit kajastavad Läti ja Eesti sõjalist koostööd sõdadevahelisel ajal, Pärnu Vana pargi sõjaohvrite monumendiga seonduvat ning II maailmasõja veteranide lugude ärakasutamist Eesti NSV sovetlikus propagandas. Lisaks avaldatakse mitukümmend pilti ja fotot.

* Articles have summaries in English.
Otsi