Ilmunud numbrid alates 2011

Independence Wars in North-Eastern Europe and Beyond 11 (17) 2021

Minevik – sõjamehe teejuht? Kogemus, ajalugu ja teooria sõjalises ettevalmistuses, Eesti sõjaajaloo aastaraamat 10 (16) 2020

Rahvusväeosad I maailmasõjas – impeeriumide värbamispoliitikast iseseisvate rahvusriikide relvajõududeni, Eesti sõjaajaloo aastaraamat (Estonian Yearbook of Military History) 8 (14) 2018

Visions of War. Experience, Imagination and Predictions of War in the Past and the Present, Eesti sõjaajaloo aastaraamat (Estonian yearbook of military history) 7 (13), 2017 

Euroopa pärast I maailmasõda: Rahvusriikide armeede sünd impeeriumide varemetel (Europe After the First World War: Birth of National Armies on the Ruins of Empires), Eesti sõjaajaloo aastaraamat (Estonian Yearbook of Military History) 6 (12) 2016

I maailmasõda Ida-Euroopas – teistsugune kogemus, teistsugused mälestused (Great War in Eastern Europe – Different Experience, Different Memories), Eesti sõjaajaloo aastaraamat (Estonian Yearbook of Military History) 5 (11) 2015

Inventing the national defence: Eastern Europe between the fall of the Berlin Wall and accession to NATO, Eesti sõjaajaloo aastaraamat (Estonian yearbook of military history) 4 (10) 2014

200 aastat Napoleoni sõjakäigust Venemaale ja selle mõju Läänemere maadele (Napoleonic wars and the Baltic Sea region: 200 years since French invasion of Russia), Eesti sõjamuuseumi aastaraamat (Estonian yearbook of military history) 3 (9) 2013

Sõjaväe ja tsiviilelanike suhted (War and civilians), Eesti sõjaajaloo aastaraamat (Estonian yearbook of military history) 2 (8) 2012

Väeteenistusest Eestis ja eestlastest väeteenistuses (Military service in Estonia. Estonians in the military service), Eesti sõjaajaloo aastaraamat (Estonian yearbook of military history) 1 (7) 2011

Otsi