Sõjaväe ja tsiviilelanike suhted = War and civilians, Eesti sõjaajaloo aastaraamat = Estonian yearbook of military history, 2 (8) 2012, peatoimetaja Toomas Hiio (Tallinn-Viimsi: Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum, Tallinna Ülikooli Kirjastus: 2012) *
 Aastaraamat koosneb põhiosas 2011. aasta sõjaajalookonverentsi "Sõda ja ühiskond: suhted sõjaväe ja tsiviilelanike vahel" ettekannetele põhinevatest artiklitest. Tartu ja Tallinna ajaloolaste kõrval on autorite seas ka Rootsi, Saksamaa ja Ameerika Ühendriikide teadlased, kelle artiklid on eesti keelde tõlgitud. Artiklites käsiteldavad teemad ulatuvad keskajast 21. sajandi alguseni. Lisaks on ajakirjas pikemad käsitlused Eesti Vabariigi sõjalaevastiku esimestest aastatest ja ideoloogilise sõja väljendustest sovetiaegses Eestis. Üks artikkel puudutab veebipõhise Eesti ohvitseride andmekogu koostamisega seotud allikakriitilisi ja metodoloogilisi küsimusi. Aastaraamat on illustreeritud kümnekonna arhiivifotoga.

* Articles have summaries in English.

5–6: Saateks

Toomas Hiio
PDF
Otsi