Väeteenistusest Eestis ja eestlastest väeteenistuses = Military Service in Estonia. Estonians in the Military Service, Eesti sõjaajaloo aastaraamat = Estonian yearbook of military history, 1 (7) 2011, peatoimetaja Toomas Hiio (Tallinn-Viimsi: Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum, Tallinna Ülikooli Kirjastus: 2011) *
 
Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi ja Tallinna Ülikooli Kirjastuse koostöös ilmuma hakanud uue sõjajaloo ajakirja eesmärk on Eesti ja üldise sõjaajaloo teadusliku uurimise süvendamine ja uurimistöö tulemuste avaldamine. Eesti sõjaajaloo aastaraamat on aastatel 2001–2006 ilmunud Kindral Laidoneri muuseumi aastaraamatu järeltulija. Seda meenutab Eesti sõjaajaloo aastaraamatu numbrite topeltnumeratsioon.

* The most of articles have English summaries.

5-6: Saateks

Kristjan Luts, Toomas Hiio
Otsi