Väeteenistusest Eestis ja eestlastest väeteenistuses = Military Service in Estonia. Estonians in the Military Service, Eesti sõjaajaloo aastaraamat = Estonian yearbook of military history, 1 (7) 2011, peatoimetaja Toomas Hiio (Tallinn-Viimsi: Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum, Tallinna Ülikooli Kirjastus: 2011) *

 The aim of this new periodical on military history, launched by the Estonian War Museum – General Laidoner Museum together with Tallinn University Press, is to reinforce the scientific research of Estonian and general military history and to publish research results. The Estonian Yearbook of Military History is the successor of the Yearbook of the General Laidoner Museum, published from 2001 to 2006. This is indicated by the double numbering of the issues of the Estonian Yearbook of Military History.

* The most of articles have English summaries.

5-6: Saateks

Kristjan Luts, Toomas Hiio
Kopõtin
Search