Eesti Sõjamuuseum

Sõjahaudade register

Sõjahaudade registrisse on kantud Eestis arvele võetud sõjahauad. Nimekiri sisaldab peamiselt Eesti kalmistutel säilinud Vabadussõjas Eesti poolele sõdinud meeste haudu ja II maailmasõjas langenud Punaarmee poolel sõdinud meeste haudu, mis on nimekirja kantud ühishaudadena. Nimekirja koostamine jätkub, kuna suur osa sõjahaudu on veel nimekirja kandmata.

Registriga tutvumiseks on vajalik sisselogimine ID-kaardi abil. Selle võimaluse puudumisel on võimalik saata päring andmekogu administraatorile.
Register võimaldab teostada otsingut nime, sünniaja või –koha järgi. Andmete täpsustamiseks palume pöörduda süsteemi administraatori poole või saata e-kiri aadressil info@esm.ee.
Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum  
Mõisa tee 1, 74001 Viimsi, Harju maakond


Telefon: +372 621 7410, +372 621 7418; e-post: info(at)esm.ee

Avatud K-P 11-18, sõjatehnika angaar (Vehema tee 1a) maist oktoobrini R-P 11-18
Otsi