Sõjahaudade register

Sõjahaudade nimekirja on kantud Eestis arvele võetud sõjahauad. Nimekiri sisaldab peamiselt Eesti kalmistutel säilinud Vabadussõjas osalenute haudu ja II maailmasõjas langenute haudu, mis on nimekirja kantud ühishaudadena. Nimekirja koostamine jätkub, kuna suur osa sõjahaudu on veel nimekirja kandmata.
Kui sõjahauas asunud säilmed on ümber maetud, siis infot endise sõjahaua kohta ei eemaldata nimekirjast. Nimekirjale on sellisel juhul lisatud vastav info. 
Sõjahaudade nimekirja peetakse kaitseministri 02.08.2007 määruse nr 23 alusel -  
https://www.riigiteataja.ee/akt/121042023003
Andmete täpsustamiseks, kommentaaride ja tagasiside andmiseks palume saata e-kiri aadressil info@esm.ee.
Otsi