Saksa sõjaväekalmistudAndmebaas

12. oktoobril 1995. a kirjutati alla Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelisele kokkuleppele saksa sõjahaudadest Eesti Vabariigi territooriumil (vaata Riigi Teataja II 1995, 41, 177). Kokkuleppega andis Eesti valitsus Saksamaa valitsusele õiguse omal kulul korrastada ja korras hoida Eestis asuvaid saksa sõjahaudu ja sõjaväekalmistuid. Saksa sõjaväekalmistud on taastatud Ahtmes, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Kudjapel (Kuressaare lähedal), Narvas, Pärnus, Rakveres, Maarjamäel ja Pirital (Tallinnas), Toilas, Valgas ja Viljandis. Tartus Pauluse kalmistul on taastatud kalmistu mälestusehis. Tänaseks on kalmistute taastamine lõpetatud, küll aga jätkub uute hauatähiste paigaldamine. Jätkub ka sõjahaudade väljaselgitamine ning väljaselgitatud sõjahaudadest leitud langenute sõjaväekalmistutele ümbermatmine. Eestis on maetud umbes 35 000 Teises maailmasõjas langenud Saksa relvajõudude sõdurit ja ohvitseri.

Avaldatav nimekiri on tähiseks Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseameti kümne aasta pikkusele koostööle Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliiduga (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V). See erakapitalil tegutsev humanistlik ühing hooldab kahepoolsete riikidevaheliste kokkulepete alusel 43 riigis asuvaid saksa sõdurite kalmistuid ligikaudu 2 miljoni hauaga. Kalmistute taastamise ja hooldamisega hoiab Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliit alal sõjas langenute mälestust.

Elektrooniline nimekiri on valminud Kultuuriministeeriumi ja Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi koostöös. Rohkem kui tuhande saksa sõjaväekalmistutele maetud eesti sõduri ja ohvitseri nime avaldamine annab kõigile omastele võimaluse leida oma lähedaste hauaplatsid. Nimekiri ei ole lõplik, langenute ümbermatmisega kaasneb isikute väljaselgitamine ka edaspidi.

Nimekiri lähtub Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliidu andmetest. Eesti Sõjamuuseumis – Kindral Laidoneri Muuseumis on Eesti uurijate kogutud andmetele tuginedes täpsustatud nimede õigekirja ja kohanimesid. Nimekiri ei ole suletud, täpsustused, lisandused ja õiendused palume saata Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi elektronpostiaadressil info@esm.ee või kirjalikult aadressil Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum, Mõisa tee 1, 74001 VIIMSI.

Kultuuriministeerium
Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum
Otsi