Viitejuhend

Viitejuhendi järgimine on sõjaajaloo aastaraamatu autorile kohustuslik. Ebakorrektsete viidetega artikli vastuvõtmisest võivad toimetajad keelduda.
Otsi