Vormikogu

Sõjamuuseumi vormikogu on Eesti parim ajalooliste sõjaväe vormide kogu. Kogus on Esimese maailmasõja aegseid vorme, Eesti Kaitseväe ajaloolisi ja tänapäevaseid vorme. Eestlaste kantud vorme Nõukogude armees, USA ja Kanada armees. USA lennuväe kindralmajor Tiiu Kera vorm, Korea ja Vietnami sõja ajal USA armees teeninud kolonel Enn Tietenbergi vormiriietus, piloodijakk ja kiiver.

Küllalt ulatuslik, kuid mitte täielik, on Eesti kaitseväe vormitunnusmärkide kollektsioon.


Lisainfo saamiseks pöörduge palun peavarahoidja poole.


Otsi