Huvitavat kogudes

Muuseumi kogud on moodustunud paljude inimeste annetuste toel ja Eesti kaitseväe toetusel.
  • Muuseumikogu kõige unikaalsem ese on sõnaraamat, mille sisse kindral Johan Laidoner kirjutas 1944. aastal vanglas viibides oma „testamendi“. 
  • Muuseumis on hoiul ainus säilinud Eesti kaitseväe pataljonide originaallipp aastast 1930. 1940. aasta riigipöörde ajal päästis leitnant Leonhard Hindoala oma pataljoni lipu ja vaid tänu sellele sidepataljoni lipp ei hävinud. Lippu varjati 57 aastat peidikus. Eesti taasvabanemise järel annetas Lydia Mägi sidepataljoni lipu 1998. aastal muuseumile. 
Kaitseväes erinevatel perioodidel kasutusel olnud sõidukid ja laevad moodustavad kogu, mis on eksponeeritud Viimsis, Vehema tee 1 rasketehnika näituseruumis.

Otsi