Hankekord ja hankeplaan

  • Eesti sõjamuuseumi hankekord, kinnitatud direktori käskkirjaga 08.01.2019 nr 1
  • Eesti sõjamuuseumi 2020. aasta hankeplaan
  • 2019.a sõlmitud ja kehtivate lepingute loetelu
Väljakuulutatud riigihanked ja sõlmitud lepingud leiate riigihangete registrist.
Otsi