Eesti ohvitserid 1918-1940

Eesti ohvitserid 1918-1940 on muuseumi uurimisprojekt, mille tulemusena on võimalik tutvuda Eesti ohvitseride teenistuskäigu ja saatusega 20. sajandil.
Ohvitseride andmebaasis sisalduvad andmed (Ülle Krafti poolt koostatud nimistud):
  • maa- ja mereväe tegevohvitserid;
  • lendurid ja lendurvaatlejad (Toomas Türki poolt koostatud nimistu);
  • Kaitseliidu ohvitserid;
  • pärast ajateenistust ja sõjakooli lõpetamist ohvitseridena reservi arvatud mehed;
  • sõjaväeametnikud;
  • reservohvitseridega samadel alustel sõjaväe arvel olnud arstid, loomaarstid ja apteekrid. 

Andmekogu kasutamine


Andmekogusse on sisestatud üle 11 000 ohvitseri, arsti või sõjaväeametniku andmed. Nendega tutvumiseks sisestage otsinguaknasse kas perekonnanimi või eesnimi (mitte mõlemad koos) ja leidke kuvatavast valikust huvipakkuv isik. Otsingu vastuseks kuvatakse viimane teadaolev nimekuju (nimemuutuse korral) ja sünniaeg. Isiku nimel klõpsates avaneb ekraanil teenistuskäik kronoloogilises järjekorras. Sündmuse nimetusel (sünd, auaste, teenistus jt) klõpsates avaneb lisainfo sündmuse kohta ja täpne viide.

Kui nimeotsing ei anna tulemust, siis tuleb otsitava ees- või perekonnanimi panna %-märkide vahele ja otsingut korrata. %-märgiga võib asendada ka teadmata nimeosa. Kui Teil on kindel teadmine, et otsitav isik oli Eesti Vabariigi ohvitser, kuid Te ei leia tema nime andmebaasist, teatage sellest palun elektronpostiaadressil info@esm.ee.

Muuseum on tänulik lisainfo eest Eesti ohvitseride andmekogu täiendamiseks. Lisateabe ja fotode valdajatel palume ühendust võtta elektronpostiaadressil info@esm.ee, muuseumi üldtelefonil 6217 410 või postiaadressil.

Otsi