Eesti sõjamuuseumi ja KVÜÕA 9. sõjaajaloo konverents "Minevik, sõjamehe teejuht? Kogemus, ajalugu ja teooria sõjalises ettevalmistuses"

Eesti sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused korraldasid konverentsi, et uurida ajalooteaduse rolli sõjalises hariduses ja väljaõppes ning sõjaajaloo kasutamist doktriinide koostamisel.

Konverents keskendus küsimustele: millises seoses võiksid olla minevikukogemus, ajalooteadus ja teooria? Kuidas sobitada ajalooteadus ja sõjaväepedagoogika? Kas ja kui tähtis on uurida ja õpetada otsese sõjategevuse kõrval sõja ideoloogilist ja poliitilist raamistikku ning ühiskonna toimimist sõja ajal? Kui oluline on mõista sõduri ja ohvitseri, aga ka tsiviilisiku tasandit ja kultuurilist konteksti sõjas? Kuidas saavutada Michael Howardi põhimõte, et ajalugu tuleb uurida ja õpetada „laiuti, sügavuti ja kontekstis“, see tähendab käsitleda sõjaajalugu pikal ajateljel, detailidesse süüvides kui ka poliitilist ja ühiskondlikku tausta silmas pidades?

Konverentsi kava

Konverentsi esinejad ja ettekanded

Valik ettekannete põhjal kirjutatud artikleid on ilmunud Eesti sõjaajaloo aastaraamatus (lingitud).
Otsi