Eesti sõjamuuseumi ja KVÜÕA 8. sõjaajaloo konverents "National Formations in the Great War: from an Imperial Mobilisation Policy to Armies of Independent Nation States"

25.–26. aprillil 2017 toimus Eesti sõjamuuseumis rahvusvaheline 8. sõjaajaloo aastakonverents, kus arutleti teemal “Rahvusväeosad I maailmasõjas – impeeriumide värbamispoliitikast iseseisvate rahvusriikide relvajõududeni”. Konverentsil esinesid ettekannetega teadlased Eestist, Lätist, Leedust, Ukrainast, Kanadast, Hispaaniast, Itaaliast, Sloveeniast, Poolast ja Saksamaalt. Konverentsil anti üle Hendrik Sepa preemia parima sõjaajaloolise publikatsiooni eest, mille pälvisid Jaak Pihlak, Mati Strauss ja Ain Krillo teatmeteose “Eesti Vabaduse Risti kavalerid” eest. Lisaks märgiti ära Liisi Esse ja Mehis Helme publikatsioonid. Eesti Sõjamuuseumi ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasustuste koostöös korraldatud konverents leidis aset sõjamuuseumis ja Tartus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes ning oli pühendatud Eesti rahvusväeosade asutamise 100. aastapäevale.

Konverentsi kava

Konverentsi esinejad ja ettekanded

Valik ettekannete põhjal kirjutatud artikleid on ilmunud Eesti sõjaajaloo aastaraamatus (lingitud).


Otsi