Eesti sõjamuuseumi 7. sõjaajaloo konverents "Sõjavisioonid: kogemused, kujutlused ja prognoosid sõjast minevikus ja tänapäeval"

19. ja 20. aprillil 2016 peeti Eesti sõjamuuseumi 7. sõjaajaloo aastakonverents "Sõjavisioonid: kogemused, kujutlused ja prognoosid sõjast minevikus ja tänapäeval".

Konverents käsitles sõjavisioone ja tulevikunägemusi nii relvajõududes, riigikaitse- ja julgeolekuasutustes kui ka ühiskonnas laiemalt, uurides põhjusi, miks ühed relvajõud on olnud edukamad kui teised. Kuidas õppida ajaloost ja teha adekvaatseid prognoose? Mida on vaja toimivaks innovatsiooniks? Miks tuleb sõjaväelastel ja julgeolekuekspertidel õppida tsivilistidest visionääridelt, publitsistidelt, kirjanikelt ja futuristidelt?
Konverentsi peaesineja oli tuntud sõjaajaloolane, Jeruusalemma Heebrea ülikooli professor Martin van Creveld, kes kõneles ajaloost kui sõjandusteooria lähtealusest ning ajalooteadmiste kasulikkusest professionaalsele sõjaväelasele.

Põhjalikumalt keskenduti veel teemadel:
  • relvajõud ja minevikukogemuse arvestamine ajaloos, tänapäeval ja tulevikus;
  • tulevikuprognoosid (sh ühiskonna ja tehnoloogia vallas) sõjanduses;
  • tulevased sõjad publitsistikas, teaduses, kirjanduses ja kunstis;
  • mineviku õppetunnid ja tulevikuprognoosid doktriiniloomes;
  • tulevikuvisioonid sõjaväelises hariduses ja väljaõppes.
Konverentsi kava

Konverentsi esinejad ja ettekanded

Valik ettekannete põhjal kirjutatud artikleid on ilmunud Eesti sõjaajaloo aastaraamatus (lingitud).
Otsi